Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sri Lanka bekämpar fattigdom med bildning

Sedan 2005 genomgår Sri Lankas högre utbildningssystem en rejäl uppgraderingsprocess. Målet är att bli Asiens främsta kunskapsnation. I år inleds den tredje fasen i projektet som stöds av Världsbanken.

2 juni, 2017
Stina Rosén
Stina Rosén
När forskning läggs ut på nätet kanske den inte kvalitetsgranskas på samma sätt som i en peer review-tidskrift, påpekar SULF:s förbundsjurist, Carl Falck.

Den första fasen handlade om att förbättra grundskolan så att eleverna, när de kommer till universitetet, är bättre rustade att klara av sina studier. Fokus har legat på bättre språkkunskaper och så kallade mjuka färdigheter som problemlösning, kreativitet och samarbetsförmåga.

Professor Priyantha Hewagamage, chef för School of computing vid Colombo universitet tycker inte att han sett någon större förändring i de nya studenternas förmåga.
– Lärarna i grundskolan är som föräldrar som matar sina barn i stället för att lära dem att äta själva.

Däremot tycker både han och kollegan Ruvan Weerasinghe att det skett stora förbättringar inom den högre utbildningen. Bland annat har ett kvalitetssäkringssystem och ett nationellt ramverk för kvalifikationer utvecklats och implementerats på alla statliga högre utbildningsanstalter.
– Nu för tiden pratar vi alla samma språk när vi diskuterar läroplaner och mål. Det har också haft ett inflytande på hur vi som lärare tänker kring undervisning, säger Ruvan Weerasinghe.

Alla lärare har fått pedagogisk utbildning
På alla universitet har det inrättats personalutvecklingscentra. Här vidareutbildas både akademisk och icke-akademisk personal kontinuerligt.
– Före reformen lärde sig lärarna att undervisa på jobbet. De kom hit med en akademisk utbildning men saknade helt pedagogiska kunskaper.

Nu har alla universitets­lärare genomgått en pedagogisk grund­utbildning men centren erbjuder också en mängd kurser i allt från budgetering till coachning och stresshantering.
Den akademiska personalen uppmuntras att satsa på sin egen utbildning. Under den andra fasen i projektet fullföljde 154 universitetslärare sina egna masters- och doktorandutbildningar.

Satsar på distansutbildning
I februari i år gick startskottet för den tredje fasen. Här kommer man att byta fokus från grundutbildning till forskning.
En annan prioritet är kapacitet. På Sri Lanka är utbildning gratis hela vägen till universitetsnivå men av de 125 000 elever som varje år når behörighet att söka finns det bara plats för 20 procent på universiteten. Det görs därför stora satsningar på distans­undervisning och en motsvarighet till vår yrkeshögskola. 1999 släpptes det statliga utbildningsmonopolet och det görs fortlöpande förändringar för att underlätta etablering av privata initiativ.

Stina Rosén
Stina Rosén
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023