Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Carl Falck …

… SULF:s förbunds­jurist, som efter närmare 40 år som jurist inom fackföreningsrörelsen nu går i pension.

31 maj, 2017
Per-Olof Eliasson

Hur började du som arbetsrättsjurist?
– När jag var nästan klar med min examen vid Uppsala universitet 1977 trädde MBL i kraft och jag blev tillfrågad om att hålla kurser om lagen åt studieförbundet TBV. De kurserna gjorde att jag tyckte det var kul att hålla på inom området.

Hur ser din bana ut?
– Efter något år i statlig tjänst där jag jobbade med förhandlingsfrågor, började jag på mitt första fackförbund 1980. Jag var ganska många år på Vårdförbundet sedan på Lärarförbundet och så nio år på SULF.

Vad har förändrats under de här åren?
– Den offentliga sektorn har blivit så mycket större och de offentliganställda har fått förhandlingsrätt och anställningsvillkor som påminner om den privata sidan. Det har speciellt gällt akademiker som kunnat få en bättre löneutveckling.

Vad har varit mest roligt?
– Det har varit kontakten med medlemmar och när man kunnat hjälpa enskilda eller någon större grupp av medlemmar, även om det varit svårt. Och kontakten med arbetskamrater har varit stimulerande. En del kollegor har sagt emot mig vilket är jättebra för då prövar man argumenten.

Vad är viktigast framöver?
– En väldigt stor förändring är att LO har sjunkit undan medan Saco och TCO har ökat både i medlemstal och inflytande. Det är viktigt framöver att Saco och TCO inser detta så att de inte hamnar i underläge utan kan försvara och utveckla de fackliga rättig­heterna.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023