Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Open access äventyrar kvalitet och korrekthet

Open access är en stark trend, som stöds av stora delar av vetenskapssamhället. Men SULF:s förbundsjurist Carl Falck varnar för att det finns problem.

29 maj, 2017
Per-Olof Eliasson
Sara Brogaard

SULF:s utgångspunkt är att det är positivt ju mer forskningsresultat som kan göras tillgängliga.
– Om det kommer ett genombrott i forskningen ska det snabbt komma hela forskningssamhället och allmänheten tillgodo, säger Carl Falck.

Men han menar att det finns en rad aspekter på open access som inte beaktats tillräckligt.
– Det finns bland annat en upphovsrättslig aspekt, open access börjar så att säga bakvägen urholka lagen om upphovsrätt.
– Det är viktigt att den som har producerat ett material också har rätten till det och har kontroll över det. Och när det finns krav från forsknings­finansiärer och andra att material ska läggas ut fritt på nätet så försvagas den rätten.

Stor risk att kvaliteten brister
Framför allt är det en fråga om kvalitet.
– När forskningen är granskad i en peer review-tidskrift är det en form av kvalitetssäkring, men när forskningen läggs ut på nätet kanske det inte blir samma kvalitetsgranskning, vilket innebär att det finns en stor risk att kvaliteten brister, säger Carl Falck.

Det är inte heller någon som tar ansvar för vad som händer med forskningsresultaten i längden.
– Även om ursprungsartikeln är peer review-granskad så kan den, så snart den ligger på nätet, spridas vidare. Studenter och andra googlar och klipper och klistrar och sätter ihop ett nytt dokument som kan innehålla felaktigheter. Och det kan sedan i sin tur citeras vidare.

Samma tendens som alternativa fakta
Man kommer osökt att tänka på den aktuella debatten om alternativa fakta och fake news.
– Vi märker samma tendens med undervisningsmaterial på universitetens hemsidor. När någon går in och hämtar det har denne kanske inte uppmärksammat att det skett förändringar i forskningsläget och att materialet är obsolet. Den enda som kan garantera att materialet är korrekt och uppdaterat är den som skrivit det.

Dessutom accentuerar open access dilemman med publicering av forskningsresultat som kan patenteras.
– Om det är rön som har kommersiell potential vill kanske forskaren dröja med att lämna ut sina resultat och det är inte något positivt.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023