Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

UKÄ fördömer GU:s agerande kring 95 olagliga anställningar

Universitetskanslersämbetet riktar stark kritik mot Göteborgs universitet för hanteringen av ett stort antal anställningsärenden.
– Vi är självkritiska till det som hänt. Men beslutet rör hela sektorn så jag skulle välkomna att UKÄ granskar hela akademin, säger GU:s rektor Pam Fredman.

24 maj, 2017
Per-Olof Eliasson
Lejonstaty vid Vasaparken, Göteborgs universitet
Universitetskanslersämbetet ger anmälarna rätt på alla punkter. Bland annat konstateras att Göteborgs universitet brutit mot anställningsförordningen och missbrukat las.

Sammanlagt 95 fall av brott mot anställningsförordningen och andra bestämmelser anmäldes i slutet av november 2015 till UKÄ. Fallen inträffade huvudsakligen vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Anmälan fick stor uppmärksamhet och medförde att ett stort antal lärosäten ändrade sina anställningsordningar.

Nu har UKÄ fattat beslut i ärendet och myndigheten fördömer på diplomatiskt byråkratspråk kraftigt GU:s agerande. UKÄ ger anmälarna rätt på alla punkter där myndigheten kan uttala sig.
– Det är ett helt rimligt beslut, de har ju ingen invändning alls mot det vi skriver i vår anmälan. UKÄ uttalar ett förkastande av GU:s agerande på sitt diplomatiska sätt. De skriver att de ”riktar allvarlig kritik”, vilket på vardagsprosa betyder att det som GU gjort är helt åt helvete, säger filosofen Christer Svennerlind, en av dem som anmälde Göteborgs universitet till UKÄ.

Ger anmälarna rätt
UKÄ konstaterar inledningsvis att anmälan är omfattande och väl genomarbetad. På punkt efter punkt ger därefter myndigheten anmälarna rätt, ofta med stöd av GU:s internutredning.

UKÄ påpekar att universitetet under lång tid och i ett stort antal fall har brutit mot anställningsförordningen, genom att inte utlysa någon av de anmälda anställningarna. Dessutom poängterar UKÄ att både GU:s internrevision och universitetsstyrelse har påpekat att förfarandet troligen tillämpats även utanför humanistiska fakulteten.
Numera är det välkänt att möjligheten att slippa lysa ut kortare läraranställningar än sex månader togs bort ur anställningsförordningen redan 2011. Trots detta hade GU och en rad andra lärosäten kvar skrivningen i sina anställningsordningar till 2016.

Missbrukat las
Dessutom konstaterar UKÄ att GU missbrukat las. UKÄ påpekar beskt att las är inriktad på att skydda arbetstagaren, och inte avsedd att användas av arbetsgivaren i rekryteringssyfte.
Men universitetet har använt las som argument för att låta tidsbegränsade anställningar övergå till tillsvidareanställningar trots att den anställde inte varit i närheten av lasgränsen. Det har gått till så att prefekter i förväg kunnat ansöka hos dekanen om att få olika personer inlasade.

Tillvägagångssättet gjorde det omöjligt för andra att söka anställningarna, vilket bland annat strider mot regeringens målsättning att stimulera de anställdas möjlighet till rörlighet.

Ska följa upp 2018
UKÄ summerar sitt ställningstagande så här:
”Sammantaget finner Universitetskanslersämbetet att Göteborgs universitet förtjänar allvarlig kritik på grund av den felaktiga rättstillämpningen.”

Göteborgs universitet har sedan anmälningen till UKÄ genomfört åtgärder för att komma till rätta med de felaktiga anställningsförfarandena.
”Med tanke på de allvarliga brister som framkommit” ska UKÄ under 2018 följa upp saken genom att granska slumpmässigt utvalda anställningsärenden vid Göteborgs universitet.

”Systematisk korruption”
Filosofen Jan Almäng, den andre av anmälarna, menar att utfallet av beslutet var väntat.
– Det är systematisk korruption de har ägnat sig åt vid Göteborgs universitet, det är klart att tillsynsmyndigheten reagerar. Man kan möjligen beklaga att UKÄ inte kan göra mer än att rikta allvarlig kritik. Men det visste vi ju när vi gjorde anmälan att det är så här spelreglerna ser ut, säger han.

Efter Christer Svennerlinds och Jan Almängs anmälan 2015 har alltså en rad lärosäten stramat upp sina regelverk.
– Ja, vår anmälan verkar åtminstone ha fått en tillfällig effekt och att det skett en tillnyktring. Jag tror också att vi åtminstone delvis har lyckats förändra mentaliteten, nu kommer det få debattinlägg i press och sociala media som talar om hur viktigt och bra det är med inlasningar.

Men vad beslutet innebär för framtiden är en öppen fråga.
– De långsiktiga konsekvenserna beror på ett antal faktorer som är svårförutsägbara. Det vi kunnat göra är att uppmärksamma problemet. Vi får hoppas att det är några i Myndighetssverige som tar hand om frågan framöver. Frågan måste drivas, antingen politiskt eller i myndigheterna på rektorsnivå eller generaldirektörsnivå, säger Jan Almäng.

Rektor: Vi är självkritiska
Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, noterar att UKÄ använder skarpa formuleringar i beslutet.
– Det är ett konstaterande de gör och det har vi tagit till oss. Vi är självkritiska till det som hänt, säger hon.

Men Pam Fredman vill trycka på att GU ändrat sina rutiner.
– Vi hade en anställningsordning på universitetet där det fanns en otydlighet och den är ändrad sedan snart ett år tillbaka. Och vi har gjort ett antal åtgärder för att öka kompetensen och medvetenheten ute i verksamheten, både på HR-sidan och i linjen från dekaner till prefekter, så att man kan reglerna. Det viktiga för oss är att i framtiden ha en bra process när det gäller anställningar.

Önskar översyn av hela sektorn
Pam Fredman betonar att UKÄ:s beslut berör hela akademin.
– Den här anmälningen och UKÄ:s beslut innebär att sektorn blivit medveten om vikten att följa regelverket när det gäller anställningar. Det är en kvalitetsfråga, att alla ska ges möjlighet att söka en tjänst om man har kvalifikationer och kompetens för en anställning.

Hon menar att det högst sannolikt inte bara är vid Göteborgs universitet som rutinerna för anställningar har brustit, utan det är en struktur i hela sektorn.
– Jag skulle välkomna att UKÄ som tillsynsmyndighet gjorde en översyn av hela sektorns tillämpning av anställningsförfarandet. Dels med tanke på kvalitetsaspekten, dels för att kunna föra fram generella behov av eventuella regeländringar.

Per-Olof Eliasson

Läs Universitetslärarens tidigare artiklar om anställningsärendena vid Göteborgs universitet:

 

16 december 2015: Göteborgs universitet utreder brott mot arbetsrätten

 

28 april 2016: Internrevisor bekräftar olagliga anställningar vid Göteborgs universitet

 

16 juni 2016: Inget rättsligt efterspel för felaktiga anställningar

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023