Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

BTH:s rektor backar: Omöjligt lägga ner campus

Blekinge tekniska högskola drar tillbaka förslaget att lägga ner campus i Karlshamn.
– Det beror på ministerns uttalande i Universitetslärarens artikel, säger rektor Anders Hederstierna.

24 maj, 2017
Per-Olof Eliasson

Det finns ingen anledning att ödsla krut på något som ändå inte går att genomföra menar Anders Hederstierna.
I Universitetslärarens artikel den 17 maj, om att BTH:s campus i Karlshamn kan komma att läggas ner, kommenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S):
”Det ska finnas goda möjligheter att bo och verka i hela landet och där ingår tillgång till högre utbildning av god kvalitet. Vi som regering har också ett ansvar för de effekter som enskilda myndighetsbeslut får för landet som helhet och därför kommer vi att följa frågan.”

Inte ens en vecka senare, den 22 maj, meddelade rektorn att han drar tillbaka förslaget.
– När jag tolkar ministerns svar så är det omöjligt för oss att lägga ned Karlshamn. Så då anser jag att vi inte ska lägga tid och resurser på att utreda den frågan, säger Anders Hederstierna.

”Regeringen ska inte lägga sig i”
Hans egen ståndpunkt är klar.
– Jag var med och undertecknade den debattartikel där vi, alla rektorer för landets högskolor och universitet, opponerade oss mot att regeringen lade sig i frågan om framtiden för Högskolan Dalarnas Campus Borlänge, säger han.

Han har inte ändrat uppfattning.
– Jag tycker inte att regeringen ska lägga sig i sådana frågor, det är att styra den operativa verksamheten. Jag anser att det bara är ledningen för BTH som kan avgöra om vi kan få tillräckligt god kvalitet på våra campus.

Ändrade sig efter Universitetslärarens artikel
Efter att Anders Hederstierna tagit del av Helene Hellmark Knutssons uttalande i Universitetsläraren har han mejlat högskolans styrelse och meddelat att han lägger ner utredningen av alternativet att flytta verksamheten i Karlshamn. Enligt mejlet har han stämt av bedömningen med styrelsens ordförande Peter Örn.
– Nu ska jag ta fram en handlingsplan till styrelsens möte 19 juni med fokus på hur vi ska få verksamheten i Karlshamn att fungera bra. Men det blir också en handlingsplan för att undvika ett tunt campus i Karlskrona.

Redan i de två–tre senaste årens budgetunderlag till regeringen har BTH äskat om ytterligare 300 utbildningsplatser till campus Karlskrona för nya civilingenjörsutbildningar i marin teknik och i artificiell intelligens.
– Vi håller precis på att planera underlaget till styrelsen så jag kan inte säga exakt hur planerna kommer att se ut för högskolans båda campus, säger Anders Hederstierna.

Glädjen stor i Karlshamn
Enligt Sydöstran, som var först med att rapportera om rektors ändrade planer, är glädjen stor i Karlshamn. Med tanke på de starka lokala protesterna som mötte tankarna på nedläggning av campus så kan beslutet att dra tillbaka förslaget göra att rektor undviker månader av uppslitande och splittrande strider vid högskolan.

Mikael Åsman, ordförande för Saco-S på högskolan, kommenterar att i vissa lägen blir det fel hur man än gör.
– Rektor tyckte nog att det var rättvist att kommunen och de anställda fick reda på planerna i god tid. Men går man ut i ett tidigt skede med information får man kritik för att det bara är ett hugskott. Och utreder man frågan i det tysta får man kritik för att man gått bakom ryggen på kommunen och personalen.

Lokala facket hoppas på satsning
I förlängningen tror Mikael Åsman att händelseförloppet kan bli positivt för Blekinge tekniska högskola.
– I och med att det inte blir någon flytt så måste man göra en satsning på Karlshamn. Som en medlem mejlade till mig så får vi använda all den energi som den här frågan skapat till att göra något bra för framtiden.

Mikael Åsmans förhoppning är att händelseförloppet innebär en större satsning på Karlshamn än om den här debatten inte hade funnits.
– Om politikerna centralt vill att hela Sverige ska ha tillgång till utbildning så får de visa det också. Så vi får hoppas att Helene Hellmark Knutsson lever upp till det hon lär, säger han.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023