Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorander riskerar att gå miste om förmåner

Försäkringskassan verkar behandla utländska doktorander godtyckligt. Det anser SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.
– Många utländska doktorander riskerar att gå miste om förmåner som de är berättigade till, säger han.

11 maj, 2017
Per-Olof Eliasson

I ett beslut taget vid Försäkringskassan i Dalarna har en doktorand nekats sjukpenning.
– En rad påståenden i beslutet strider mot ett tidigare beslut från Försäkringskassan och går stick i stäv med besked som representanter för Försäkringskassan gav i en tidigare artikel i Universitetsläraren, säger Robert Andersson.

Fakta i det här ärendet är att doktoranden har haft uppehållstillstånd för doktorandstudier och har innan detta löpt ut sökt förlängning av uppehållstillståndet hos Migrationsverket. Beroende på långa handläggningstider har det blivit ett glapp mellan uppehållstillstånden.

Samtidigt blev doktoranden sjuk och sjukskriven och ansökte om sjukpenning.
Försäkringskassan beslutade då att inte pröva ansökan eftersom man menar att doktoranden inte har rätt till arbetsbaserade förmåner.
– Motiveringarna visar att handläggaren vare sig förstått lagen eller är insatt i Försäkringskassans policy i frågan, säger Robert Andersson.

Ansågs sakna ”legal vistelse”
Försäkringskassan vill inte svara på Universitetslärarens frågor med motiveringen att det saknas fullmakt från den berörda doktoranden.
Ett av de besked i det aktuella beslutet som kan tyckas sakna grund är att Försäkringskassan hävdar att den sökande doktoranden ”saknar legal vistelse”.

Handläggaren skriver i beslutet:
”Vi har fått svar från Migrationsverket att din legala vistelse i Sverige upphörde xx xx 2016. Du har ansökt om uppehållstillstånd men Migrationsverket har ännu inte fattat något beslut i ditt ärende.”
– Det här måste handläggaren ha missuppfattat. Migrationsverket kan inte gett ett sådant besked. En doktorand som har sökt förlängt uppehållstillstånd har all rätt att vistas i landet, säger Robert Andersson.

”Arbetsbaserade förmåner ska gälla” Dessutom verkar Försäkringskassan i det aktuella beslutet blanda samman arbetsbaserade förmåner och bosättningsbaserade förmåner:
”Då du saknar legal vistelse kan ingen sjukpenning betalas ut. Om du får beslut om att du har rätt att vistas i Sverige vid ett senare tillfälle är du välkommen att ansöka om sjukpenning igen”.

Bosättningsbaserade förmåner, som barnbidrag och bostadsbidrag, kan inte betalas ut under tiden en person saknar giltigt uppehållstillstånd. Däremot kan arbetsbaserade förmåner, som sjukpenning, betalas ut.
– Har man haft arbetstillståndet längre tid än sex månader ska man fortsätta vara försäkrad baserat på arbetsbaserade förmåner under tiden som Migrationsverket handlägger det förlängda tillståndet, om man ansöker innan det gamla tillståndet löpt ut och om man inte lämnar Sverige, sade Marie Bromér, verksamhetutvecklare inom föräldraförsäkringen vid Försäkringskassan, i Universitetslärarens tidigare artikel.

Även beslutet i det tidigare ärendet som SULF drivit under vintern, där doktoranden fått rätt till arbetsbaserade förmåner, säger samma sak. I det beslutet skriver Försäkringskassan:
”Enligt Utlänningsförordningen [2006:97] är den som haft arbetstillstånd under minst sex månader och inom giltighetstiden för tillståndet har ansökt om förlängning av tillståndet undantagen om kravet på arbetstillstånd för tiden till dess att tillståndsfrågan är avgjord.”

Dubbla budskap
– Också det senaste ärendet är klockrent, det är ett uppehållstillstånd som löpt ut och den sökande tillhör en grupp som är undantagen arbetstillstånd. Det här ärendets utgång borde inte bero på situationen eller på specifika omständigheter. SULF har nu hjälpt medlemmen att begära omprövning av beslutet, säger Robert Andersson.

Han är kritisk till att Försäkringskassan verkar ge dubbla budskap.
– I sådana fall är det inte ovanligt att handläggare vid Försäkringskassan nekar doktorander sociala förmåner som föräldrapenning. SULF har drivit många sådana ärenden för utländska medlemmar mot Försäkringskassan, säger han.

Men i och med Försäkringskassans klarlägganden i Universitetslärarens tidigare artikel och det refererade ärendet från i vintras borde det inte längre råda några tveksamheter. Men tydligen är det inte så enkelt.
– Det är viktigt att det blir utrett hur Försäkringskassan ställer sig i sådana här ärenden. Det är många fall som går under radarn och som SULF inte har möjlighet att driva. Många utländska doktorander riskerar därför att gå miste om förmåner som de är berättigade till, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson

Ny proposition om bosättningsbaserade förmåner

Regeringen föreslår i en proposition att utländska medborgare ska kunna få bosättningsbaserade förmåner i väntan på nytt uppehållstillstånd. Bosättningsbaserade förmåner är bland annat föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå, barnbidrag och bostadsbidrag.
Den föreslagna ändringen bör beröra alla som söker nytt uppehållstillstånd på samma grund som tidigare: flyktingar, arbetskraftsinvandrare och doktorander.
Om lagändringen går igenom i riksdagen är det tänkt att den ska börja gälla från 1 augusti i år.

SULF är positivt till propositionen.
– SULF anser att det är orimligt att man som nu i bästa fall kan få bosättningsbaserade förmåner i tre månader retroaktivt. Vi vill därför gärna se en lagändring, det har vi bland annat framfört till regeringen i ett remissvar. Vi välkomnar därför förslaget, säger SULF:S förhandlingschef Robert Andersson.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023