Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nye UKÄ-chefen vill sätta kvalitetsarbetet i centrum

UKÄ:s breddade uppdrag och det nya kvalitetssystemet innebär ett paradigmskifte. Det säger Anders Söderholm, som blir myndighetens förste generaldirektör.

9 maj, 2017
MarieLouise Samuelsson
Anders Söderholm, tillträdande generaldirektör för UKÄ. Foto Pernilla Ahlsén

”Det är en väldigt viktig autonomifråga, att lärosätena äger kvalitetsfrågan. Det blir ett skarpt system som lägger samman utveckling och kontroll, ett självtest på sektorn och den kollegiala strukturen”. Så kommenterade Anders Söderholm förslaget till nytt kvalitetssystem i en artikel i Universitetsläraren 20 oktober 2014. 

Söderholm, då rektor för Mittuniversitetet, uttalade sig i egenskap av ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHF, expertgrupp för kvalitetsfrågor.

Knappt tre år senare, 1 augusti i år, blir han själv vad man kan kalla högste chef för detta skarpa system då han tillträder som generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, myndigheten som framöver kommer att byta namn.

Anders Söderholm har sedan 2014 hunnit avgå som rektor för att tillträda som generalsekreterare för SUHF. Hans namn har nämnts i spekulationerna om vem som kunde tänkas ta över UKÄ efter att Harriet Wallberg tvingades avgå.

Utökat uppdrag lockade
Själv bestämde han sig för att söka gd-jobbet när det stod klart att regeringen avsåg att ge UKÄ utökat uppdrag, i forskningspropositionen heter det att myndigheten ska ”ansvara för kvalitetssäkring även av forskning. Ett mer sammanhållet system för kvalitetssäkring, som inkluderar högskolans hela verksamhet, bedöms kunna bidra till ökad koppling mellan forskning och utbildning”.

– Det är inte meningen att UKÄ ska utvärdera själva forskningen, där är det fortfarande Vetenskapsrådet som står för analyserna vilket är en bra uppdelning, säger Anders Söderholm som talar om ett paradigmskifte inom det inte helt lättmanövrerade området kvalitet och utvärdering.
– Systemet bygger på grundläggande tillit till lärosätenas ansvar, medan UKÄ får övergripande ansvar för lärosätena som helhet inom de uppdrag som UKÄ har.

Han talar om det nya kvalitetssystemet som det ena stora spåret i verksamheten, det andra spåret är att få ihop UKÄ:s fyra uppdrag, kvalitet, tillsyn, analys och statistik.
– Utifrån det kan man forma förutsättningar för att främja god kvalitet.

”Har gått grundkursen”
Anders Söderholm har förutom erfarenheten från SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor också suttit i UKÄ:s insynsråd.
– Man kan säga att jag har gått grundkursen i UKÄ, men man ska passa sig för att tro att man verkligen kan en verksamhet, när man trots allt kommer utifrån.
– När jag blev utsedd var jag på UKÄ och sade i princip bara ”hej”, men framöver ska jag träffa några av cheferna innan det formella tillträdet.

Han blir alltså myndighetens förste generaldirektör, att titeln universitetskansler avskaffas uppfattar Anders Söderholm som ”att man ritat om kartan efter verkligheten”.

Och medan kanslerstiteln försvinner upprätthålls genom valet av Anders Söderholm åtminstone den moderna traditionen att det (oftast) är före detta rektorer som kommit att leda myndigheten som senast bytte namn 2013, från Högskoleverket till det gamla namnet Universitetskanslersämbetet.

Populärt val
När det offentliggjordes att Anders Söderholm fått jobbet märktes det också att det var ett synnerligen populärt val, det blev många likes och uppskattande kommentarer i sociala medier.

Och själv ser han förstås fram emot det nya jobbet.
– Det enda som stör är att det inte känns helt okej att lämna SUHF efter så kort tid, det är ju också ett fantastiskt roligt jobb.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023