Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avskedad professor vänder sig till Europadomstolen

Det uppmärksammade fallet då en Lundaprofessor avskedades på grund av frånvaro tar en ny vändning. Professorn drar tillbaka sitt överklagande till tingsrätten och vänder sig till Europadomstolen.

27 april, 2017
Bjön Forsberg

Det var förra året som professorn avskedades från sin tjänst vid Lunds universitet, efter beslut i Statens ansvarsnämnd. Professorn överklagade beslutet till tingsrätten, men har nu dragit tillbaka överklagandet med hänvisning till att hen inte anser sig kunna få en rättvis rättegång i Sverige. Professorn ska nu i stället vända sig till Europadomstolen.
”Ogillande av processen i Lunds tingsrätt på grund av jäv och diskriminering”, skriver professorn i en inlaga till rätten.

Professorn hänvisar till att hen inte behärskar svenska och inte har beviljats något ”rättegångsbiträde”.
”Därför kommer jag att lämna in ett besvär till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, för att uppnå rättvisa”, skriver professorn i sin inlaga.

Enligt Statens ansvarsnämnd hade professorn grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren.
– Professorn har inte följt arbetsgivarens anvisningar och dessutom varit frånvarande från arbetet, sade Erik Lindberg, sekreterare i ansvarsnämnden.

Bjön Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023