Avskedad professor vänder sig till Europadomstolen

Det uppmärksammade fallet då en Lundaprofessor avskedades på grund av frånvaro tar en ny vändning. Professorn drar tillbaka sitt överklagande till tingsrätten och vänder sig till Europadomstolen.

Det var förra året som professorn avskedades från sin tjänst vid Lunds universitet, efter beslut i Statens ansvarsnämnd. Professorn överklagade beslutet till tingsrätten, men har nu dragit tillbaka överklagandet med hänvisning till att hen inte anser sig kunna få en rättvis rättegång i Sverige. Professorn ska nu i stället vända sig till Europadomstolen.
”Ogillande av processen i Lunds tingsrätt på grund av jäv och diskriminering”, skriver professorn i en inlaga till rätten.

Professorn hänvisar till att hen inte behärskar svenska och inte har beviljats något ”rättegångsbiträde”.
”Därför kommer jag att lämna in ett besvär till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, för att uppnå rättvisa”, skriver professorn i sin inlaga.

Enligt Statens ansvarsnämnd hade professorn grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren.
– Professorn har inte följt arbetsgivarens anvisningar och dessutom varit frånvarande från arbetet, sade Erik Lindberg, sekreterare i ansvarsnämnden.


Kategorier: Artiklar, Etik, Villkor
Lärosäten: Lunds universitet