3 500 skolelever tog prover på brunt vatten

Hallå där Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, som i projektet Brunt vatten fått nästan 3 500 skolelever att göra mätningar och ta prover på sjövatten.

Vad fick ni för resultat?
– Vattentemperaturen i sjöar kommer i framtiden att hålla generellt lägre temperatur än luften. Det bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser, ett resultat som vi inte hade förväntat oss.

Vad gick projektet Brunt vatten ut på?
– Vi vet att vatten i sjöar blir allt brunare, men de data vi har kommer mest från sjöar i skogsmarker. Jag tyckte det skulle vara intressant att se hur brunt vatten är i närheten av städer och skolor. Men resultaten blev av olika anledningar inte tillförlitliga. Då började jag för skojs skull titta på temperaturdata och de var pålitliga.

Varför startade projektet?
– Kommunikationsavdelningen på fakulteten ville locka fler ungdomar till naturvetenskap. Det kom in olika förslag och när vi lyssnade på elever så ville de gå ut i naturen och ha en koppling till ett riktigt forskningsprojekt. Så det blev det här projektet om brunt vatten.

Blir det någon fortsättning?
– Jag funderar på att kunna använda elevernas rapporter om bottenlevande djur för en studie. Och så fungerar projektet som en inspiration eftersom det gav resultat. Jag har bara positiva erfarenheter, det var otroligt givande, inte bara för eleverna utan också för mig själv. Så jag har spridit information och det finns forskare som vill gå vidare med andra projekt. Och längre fram har jag planer på olika projekt där jag vill engagera skolelever.


Kategorier: Artiklar, Forskning, Miljö, Samverkan
Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet.