Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

3 500 skolelever tog prover på brunt vatten

Hallå där Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, som i projektet Brunt vatten fått nästan 3 500 skolelever att göra mätningar och ta prover på sjövatten.

21 april, 2017
Per-Olof Eliasson

Vad fick ni för resultat?
– Vattentemperaturen i sjöar kommer i framtiden att hålla generellt lägre temperatur än luften. Det bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser, ett resultat som vi inte hade förväntat oss.

Vad gick projektet Brunt vatten ut på?
– Vi vet att vatten i sjöar blir allt brunare, men de data vi har kommer mest från sjöar i skogsmarker. Jag tyckte det skulle vara intressant att se hur brunt vatten är i närheten av städer och skolor. Men resultaten blev av olika anledningar inte tillförlitliga. Då började jag för skojs skull titta på temperaturdata och de var pålitliga.

Varför startade projektet?
– Kommunikationsavdelningen på fakulteten ville locka fler ungdomar till naturvetenskap. Det kom in olika förslag och när vi lyssnade på elever så ville de gå ut i naturen och ha en koppling till ett riktigt forskningsprojekt. Så det blev det här projektet om brunt vatten.

Blir det någon fortsättning?
– Jag funderar på att kunna använda elevernas rapporter om bottenlevande djur för en studie. Och så fungerar projektet som en inspiration eftersom det gav resultat. Jag har bara positiva erfarenheter, det var otroligt givande, inte bara för eleverna utan också för mig själv. Så jag har spridit information och det finns forskare som vill gå vidare med andra projekt. Och längre fram har jag planer på olika projekt där jag vill engagera skolelever.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023