Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Oenig hovrätt dömer MDH att betala tillbaka halva avgiften

Svea hovrätt dömer Mälardalens högskola att betala tillbaka halva studieavgiften till den amerikanska student som stämt högskolan. Men domarna var oeniga.
– Just nu granskar vi domen ordentligt, vad den betyder för oss och för hela sektorn, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid Mälardalen högskola.

7 april, 2017
Per-Olof Eliasson

Västmanlands tingsrätt dömde förra året Mälardalens högskola att betala tillbaka hela studieavgiften för en utbildning som den amerikanska studenten Connie Dickinson, numera Connie Askenbäck, ansåg vara undermålig.
Connie Askenbäck började på en kandidatutbildning i matematik, Analytical Finance, vid Mälardalens högskola. Hon blev besviken på utbildningens kvalitet och när hon fick veta att Universitetskanslersämbetet funnit att utbildningen brustit i kvalitet hoppade hon av och krävde tillbaka den del av kursavgiften hon dittills betalat, 170 812 kronor. Högskolan hävdade att den inte skulle betala tillbaka avgiften. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Connie Askenbäck högskolan.

”Inte helt värdelös”
Tingsrätten dömde högskolan att betala tillbaka hela kursavgiften, vilket hovrätten nu ändrat till halva avgiften. Men hovrätten anser att Askenbäck fortfarande vunnit målet, så högskolan ska även betala hennes rättegångskostnader.
Motiveringen till halveringen av återbetalningen är att utbildningen inte var helt värdelös för studenten, hon hade kunnat få ut en examen om hon velat och hon fick trots allt högskolepoäng för de delar av utbildningen hon fullföljde.

Domarna oeniga
Men hovrätten är inte enig. En av fyra domare, hovrättsrådet Vibeke Sylten, är skiljaktig och menar att högskolan inte ska betala tillbaka något alls. Hennes ståndpunkt är att UKÄ:s kvalitetsgranskning och bedömning att utbildningen har bristande kvalitet inte är relevant för tvisten enligt konsumenttjänstlagen.
”Att betrakta högskolan som en näringsidkare eller studenten som konsument är inte helt adekvat”, skriver hon.
– Vi anser att det är intressant att domarna inte är eniga. Med tanke på att hela sektorn följer det här med intresse, är det en viktig signal till oss, säger Ann Cederberg, förvaltningschef vid Mälardalen högskola.

Mälardalens högskola tar också fasta på att hovrättens dom på andra punkter skiljer sig från tingsrättens.
– Det visar att det är komplicerat att beskriva ett sådant här ärende i ett juridiskt sammanhang där man inte är van vid den här typen av frågor, säger Ann Cederberg.

Slump att det blev MDH
Hon ger en återblick på när avgiftsreformen skulle genomföras.
– Inför förslaget att införa avgifter för utländska studenter påpekade SUHF att man borde lösa frågan om vad som händer om en student inte är nöjd med utbildningen. Men den frågan blev inte löst inför det politiska beslutet, utan man sa att eventuella juridiska komplikationer får en rättsprocess tydliggöra. Och nu är vi där – i en juridisk process.

– Det är ju bara en slump att det råkade bli Mälardalens högskola som hamnade i en rättsprocess. Alla lärosäten har ju haft någon utbildning som har blivit ifrågasatt i en granskning och där bristerna sedan rättats till, säger Ann Cederberg.

Kan överklaga till HD
Det är ännu oklart vad nästa steg blir.
– Just nu granskar vi domen ordentligt, vad den betyder för oss och för hela sektorn. Frågan är om vi ska nöja oss med den här domen eller om vi ska gå vidare och försöka få prövningstillstånd i Högsta domstolen får vi ta ställning till lite senare.

Mälardalens högskola har fyra veckor på sig att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen.
– Domen är principiellt intressant och kan ge stora konsekvenser. Om det här målet går upp till Högsta domstolen ska det bli intressant att se hur den resonerar. Skulle också den fälla MDH kan det bli en vidare tolkning som blir tillämplig också för svenska studenter, kommenterade SULF:s förbundsjurist Carl Falck när ärendet behandlades i tingsrätten.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023