Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar

I debattartikeln "Hotar autonomireformen den akademiska arbetsmiljön?" efterlyser Jonas Ingvarsson organisationer inom akademin som vill anta utmaningar om sjukskrivningstal, kompetensutveckling och administration.

7 april, 2017
Git Claesson Pipping

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Det är utmärkt att Ingvarsson lyfter fram dessa problem. Vi möter tyvärr ofta medlemmar som upplever liknande problem som de som lyfts fram i artikeln. Men det är inte vi som ska kartlägga sjukskrivningarna. De åtgärder Jonas Ingvarsson efterfrågar ingår helt i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I arbetsmiljölagen framgår det att arbetsgivaren löpande måste undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp det som händer i verksamheten genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Här ingår att göra de kartläggningar av sjukskrivning och administration som Ingvarsson efterlyser i artikeln. Vår roll som facklig organisation omfattar att bevaka att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter och vi påtalar också brister. Det gör vi, och det kommer vi att fortsätta göra.

Utöver de kartläggningar arbetsgivarna måste göra behövs mer kunskap om stress. Därför har SULF tillsammans med en forskargrupp vid Stockholms universitet påbörjat ett forskningsprojekt om anställningsform, stress och psykisk hälsa. Vår förhoppning är att projektet ska ge oss ännu bättre underlag för att driva arbetsmiljöfrågorna på ett offensivt och proaktivt sätt.

Vad gäller frågan om kompetensutvecklingstid i arbetstidsavtalen har SULF:s förening för lektorer och forskare, ULF, länge arbetat med frågan, bland annat genom en enkät till medlemmarna för ett par år sedan. Den visade att det finns stora skillnader i de lokala arbetstidsavtalen. Vi jobbar kontinuerligt med att bevaka och utveckla avtalen på lärosätena, men det är inte alltid lätt att komma överens med motparten.

Ingvarsson skriver: ”Är det så att autonomireformen har lamslagit fackens ambitioner att driva några nationella akademiska frågor över huvud taget?”. Absolut inte! Vi jobbar outtröttligt med både fackliga frågor och professionsfrågor, både på central och lokal nivå samt med opinionsbildning. Vi agerar för att våra medlemmar ska få bästa förutsättningar att både forska och undervisa.

Git Claesson Pipping, förbundsdirektör, SULF

Git Claesson Pipping

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023