Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Små ändringar i nya lokaler i Eskilstuna och på Chalmers

Bygget av de nya aktivitetsbaserade lokalerna vid Mälardalens högskola, campus Eskilstuna, eller storkontoren i det nya ASAM-huset vid Chalmers är ännu inte klara. Men processerna fortskrider och Universitetsläraren har pejlat läget.

23 mars, 2017
Björn Forsberg
En arkitektskiss av det planerade nybygget av Mälardalens högskola, campus Eskilstuna.

– Den nya universitetsledningen är lyhörd och diskuterar med medarbetarna. Men de aktivitetsbaserade arbetsplatserna är sedan länge fastslagna. Nu försöker man skapa tysta zoner och ett mycket begränsat antal enskilda rum som kan bokas, säger Michaël Le Duc, ordförande för SULF och Saco-S vid Mälardalens högskola.

Bygget på campus Eskilstuna har på grund av överklaganden stått stilla under hela 2016. Nu beräknas det bli klart sommaren 2019, ett år senare än den ursprungliga planen.
Och inriktningen är densamma som tidigare.
– Utgångspunkten att ”samtliga arbetsplatser är till för samtliga medarbetare utifrån behov” ligger kvar, säger Michaël Le Duc.

Flytt till nytt storkontor
På bygg- och miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola kommer mycket tid under våren att gå åt till att städa och slänga inför inflyttningen i det nya storkontoret, som är planerad till augusti 2017. Det berättar Ann-Margret Strömvall som är vice ordförande i Saco-S-rådet vid Chalmers och Saco-S representant i lokal samverkan vid Institutionen för bygg- och miljöteknik.
– Jag räknar med att ta med mig max fem flyttlådor till det nya storkontoret och enbart i mitt rum finns 250 pärmar och många hyllmeter med gamla rapporter och böcker som kommer att slängas.

Under våren ska man också ha workshops gemensamt med Institutionen för arkitektur, som bygg- och miljöteknik flyttar ihop med, med fokus på hur man ska jobba i de nya kontoren.
– Så det som görs nu är förebyggande arbete inför flytten kommande höst.

Hitta kreativa lösningar
Saco-S vid Chalmers ska efter flytten följa upp hur personalen mår och trivs i de nya lokalerna.
– Ser vi tecken på en försämrad arbetsmiljö kommer vi att ta tag i det och arbeta för att hitta kreativa lösningar. Det pågår också ett internationellt forskningsprojekt för att värdera vår arbetsmiljö före och efter flytten och det ska bli spännande att se vad det visar, säger Ann-Margret Strömvall.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023