Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

9 av 10 till Trygghetsstiftelsen kommer från akademin

Allt fler arbetslösa inom akademin anmäls till Trygghetsstiftelsen. Samtidigt har nydisputerades möjligheter att få ekonomiskt stöd minskat.

23 mars, 2017
Per-Olof Eliasson
Cirka 2 200 statsanställda som förlorat jobbet kommer årligen till Trygghetsstiftelsen. Stödet bidrar till att fler än åtta av tio får ett nytt jobb inom kort tid.

Trygghetsstiftelsen stöttar statsanställda som blir av med jobbet. Antalet arbetslösa som kommer till stiftelsen har varit tämligen konstant ett antal år, cirka 2 200 personer. Men andelen från högskolor och universitet har ökat konstant och är nu uppe i 90 procent. 2013 var andelen 75 procent.

Inflödet av tillsvidare­anställda från akademin ligger på cirka 300 personer årligen. Antalet tidsbegränsat anställda ökar däremot, många av dem nydisputerade. Av de personer som anmäldes till Trygghetsstiftelsen 2012 hade 52 procent tidsbegränsad anställning, vilket 2016 ökat till 78 procent.
– En anledning är att de som haft en tidsbegränsad anställning kortare än tre år inte kunde få hjälp från Trygghetsstiftelsen innan 2015, säger Catharina Eriksen, kommunikationsansvarig på Trygghetsstiftelsen.

Försämring för visstidsanställda
De flesta får snabbt ett annat arbete.
– Drygt 81 procent av de tillsvidareanställda får ett nytt jobb innan uppsägningstidens slut och drygt 86 procent av de tidsbegränsat anställda får ett nytt jobb inom nio månader från att deras anställning löper ut. 82 procent av våra kunder upplever att vårt stöd har bidragit mycket till att deras förutsättningar att få ett nytt arbete har ökat, säger Catharina Eriksen.

Men det finns smolk i bägaren. Genom Om­ställnings­avtalet som trädde i kraft 2015 försämrades visstidsanställdas möjligheter att få stöd vid arbetslöshet. Övergångsbestämmelser har gjort att förändringarna inte slagit igenom fullt ut.
– Men hädanefter kan man inte räkna med anställningstiden som doktorand för att kvalificera sig för fullt stöd från Trygghetsstiftelsen, säger Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef.

Tidsbegränsat anställda, och även doktorander, som arbetat minst tre år får nästan samma individuella stöd som förut från Trygghetsstiftelsen. Även de som arbetat minst två år kan få stöd.
– Däremot har de ekonomiska förmånerna försämrats. Men vid arbetslöshet täcker SULF:s inkomstförsäkring upp, säger Robert Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023