Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Anders Håkansson…

... läkare och Sveriges första medicinprofessor i spelberoende.

22 mars, 2017
Kajsa Skarsgård

Vad är det för ny kunskap som denna professur kommer att skapa?
– Kunskap om hur problemspelande utvecklas och en kartläggning av riskfaktorerna. Förhoppningen är att kunna identifiera problemspelande i ett tidigare skede.

 Vad skiljer spelberoende från andra beroendesjukdomar?
– Det enda uppenbara är att det inte är en substans inblandad, och det talar nästan för en större möjlighet till tillfrisknande. I övrigt är det väldigt mycket som är likt alkohol- och narkotikaberoende. Man försöker sluta upprepande gånger, spelar för mer än man tänkt sig och mår dåligt när man inte spelar.

Hur använder du ditt arbete som beroendeläkare i din forskning?
– Vi håller på med en studie där vi undersöker hur det går för patienterna efter behandling för att hitta prediktorer för behandlingens utfall. Vi tittar också på vilka andra psykiatriska problem som har samband med spelberoendet, och på återfallsmekanismer.

Hur förhåller du dig till att din professur är finansierad av Svenska spel?
– Jag tror att både spel och alkohol alltid kommer att finnas i vårt land, och att det är något som en minoritet blir beroende av. Jag tycker därför att det är en rimlig modell att staten har ett ansvar för spel- och alkoholförsäljning och parallellt jobbar förebyggande. Det är inom ramen för Svenska spels förebyggande uppdrag som jag forskar vid Lunds universitet.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023