Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förändrat medielandskap kan ge kunskapsresistens

Nej, vi har inte blivit mer faktaresistenta. Orsaker till att kunskapsresistens blommar ut är i stället våra kognitiva begränsningar i kombination med ett förändrat medielandskap. Det framkom vid ett seminarium anordnat av Institutet för framtidsstudier och Vetenskapsrådet.

21 mars, 2017
Lisa Beste

Det kan kännas oroväckande, till och med alarmerande, att det brister i människors tilltro till experter och forsknings­resultat. Men det finns också en hälsosam skepsis mot auktoriteter. Till och med när forskarvärlden är överens kan ifrågasättanden vara berättigade eftersom enigheten kan vara ett resultat av sociologiska, psykologiska eller politiska mekanismer som inte spårar sanningen. Med det resonemanget inledde moderatorn Folke Tersman, professor i filosofi, seminariet ”Har vi blivit mer faktaresistenta?” inför 193 åhörare i den fullsatta kyrksalen i Citykonditoriet i centrala Stockholm den 23 februari.

Det finns förstås flera, djupgående och nyanserade svar på frågan om vi blivit mer fakta­resistenta.

Finns inga alternativa fakta
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, förklarade i sitt föredrag skillnaden mellan faktaresistens och kunskaps­resistens, och varför hon föredrar att tala om det senare begreppet. Det finns inga alternativa fakta, bara alternativa sätt som världen skulle ha kunnat vara på. Det finns massor av fakta som vi inte har tillgång till, och i den bemärkelsen är vi faktaresistenta.
– Det som är oroande nu, i den här utvecklingen, är inte att det finns en massa fakta som vi inte har kunskap om, utan att det finns kunskap som vi inte tar till oss, förklarade hon.

Orsaken till att vi inte tar till oss kunskap är dels våra egna kognitiva fördomar och ”konfirmations-bias”, tendensen att vi söker efter bevis som bekräftar det vi redan tror, och undviker källor som talar emot vår uppfattning. Dessa kognitiva begränsningar förstärks av filterbubblor på nätet och utplanterad desinformation. Dessutom hävdar forskare inom psykologi att vi männi­skor i första hand baserar våra åsikter på känslor, och konstruerar intellektuella resonemang i efterhand med känslorna som utgångspunkt. Önsketänkande blockerar acceptansen av evidens.

Stort utbud av falsk information
Kan vi motverka kunskapsresistensen i samhället?
Åsa Wikforss poängterade vikten av att människor får en solid kunskapsbas redan i skolan.
– Det är avgörande att det blir rätt från början för det är väldigt svårt, mycket svårare än man kan tro, att få folk att ändra sina övertygelser, sa hon.

Vi har tillgång till mer kvalificerad information nu än någonsin förr. Samma sak gäller tyvärr utbudet av falsk och missvisande information.

Informationsmiljön har förändrats
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, beskrev i sitt föredrag det nya medielandskapet och förutsättningarna för en fungerande demokrati.

Vi har alltid haft våra kognitiva begränsningar, varit fakta- och kunskapsresistenta. Människans psykologiska mekanismer och kognitiva ofullkomlighet är ingenting nytt.
– Det som har förändrats är den informationsmiljö vi befinner oss i. Det som har förändrats är medielandskapen och därmed samspelet mellan oss som individer och som kognitiva varelser och informationsmiljön, förklarade Jesper Strömbäck.

Viktigt med mötesplatser
Han poängterade vikten av att det finns platser där männi­skor kan mötas över olika gränser baserade på åsikter, erfarenheter, perspektiv och klass.
– Om vi bara isolerar oss med likasinnade får vi aldrig någon förståelse för de andra. Och det finns aldrig någonstans där de olika åsikterna, perspektiven och erfarenheterna kan brytas mot varandra och leda till en utveckling framåt.

Efter de två föredragen välkomnade moderatorn Folke Tersman upp frilansjournalisten Jack Werner, ärkebiskop emeritus Anders Wejryd, och Lina Nordquist, forskare och regionråd (L) i Uppsala, till en paneldiskussion med professorerna.

En serie seminarier
Seminariet ingår i serien Offentliga samtal – forskare möter praktiker som Institutet för framtidsstudier anordnar tillsammans med Vetenskaps­rådet. Serien syftar till att minska faktaresistensen i samhället. Därför handlade det första samtalet om just fenomenet faktaresistens som sådant.

Lisa Beste

Titta och lyssna själv

Se föredragen och panelsamtalet i efterhand på Institutet för framtidsstudiers Youtube-kanal eller på www.iffs.se/kalendarium/ifplay/

 

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023