Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

DO kritiserar bristande jämställdhetsplaner

Mer än hälften av granskade lärosäten har brister i jämställdhetsplanen. Det visar en genomlysning från Diskrimineringsombudsmannen, DO.

20 mars, 2017
Per-Olof Eliasson
Örebro universitet är ett av 25 lärosäten som granskats av DO. Fler än hälften av dessa fick påpekande om brister i jämställdhetsplanerna.

DO har granskat jämställdhetsplanerna på 25 lärosäten. Cirka 14 av de 25 lärosätena har fått påpekande om brister.
Örebro universitet tillhör de kritiserade och där har DO funnit brister i jämställdhetsplanen på två punkter.

Dels saknas översiktlig redovisning av handlingsplanen för jämställda löner, dels finns ingen redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående jämställdhetsplan har genomförts.
– De saker som DO anmärker på skulle naturligtvis ha funnits med i jämställdhetsplanen. Aktuella underlag finns upprättade men har dessvärre inte sammanställts, bland annat som en följd av att den tjänst som har ansvar för frågorna var vakant under våren 2016, säger Lisa Ringqvist, jämlikhetsutvecklare vid Örebro universitet.

Hon betonar att universitetet har en fungerande organisation för sitt arbete för lika villkor.
– Men vi tittar alltid på och analyserar hur vi som lärosäte kan bli ännu bättre på det här området.

Lagstiftning löser inte allt
Lisa Ringqvist poängterar att lagstiftningens krav och DO:s granskning bara är en del av frågan.
– Vi vet att universitetet behöver genomsyras av jämlikhet och jämställdhet eftersom det har stor betydelse för vår strävan mot vår vision om god utbildning, framgångsrik forskning och dynamisk samverkan med det omgivande samhället. Vi måste arbeta med de här frågorna på ett tydligt sätt för att kunna rekrytera och behålla de mest kompetenta studenterna och med­arbetarna.

Granskningen av Örebro universitet ingår i en pågående genomlysning av närmare 200 myndigheter som DO genomför.
– Vi förutsätter att universitetet tar till sig kritiken och åtgärdar bristerna. Det här ärendet är avslutat, men om en arbetsgivare skulle vägra följa DO:s beslut kan vi göra en framställning till nämnden mot diskriminering om ett vitesföreläggande, säger Björn Andersson, handläggare vid DO.

De påtalade felen hos Örebro universitet är de två vanligaste bristerna i jämställdhetsplaner.
– Uppskattningsvis var tredje granskad myndighet saknar redovisning av åtgärder från tidigare jämställdhetsplan och var fjärde saknar handlingsplan för jämställda löner, säger Björn Andersson.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023