Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF mötte Migrationsverket om doktoranders situation

SULF mötte nyligen Migrationsverket för en dialog om främst utländska doktoranders situation.
– Vi vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process för uppehållstillstånd och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei i SULF:s doktorandförening, SDF.

2 mars, 2017
Per-Olof Eliasson

Det var på en inbjudan av SULF som representanter för Migrationsverket träffade bland andra SULF:s ordförande Mats Ericson och SDF-ordförande Anna Ilar.
– Det här var första gången vi hade den här typen av möte med Migrationsverket. Det var en jättebra möjlighet att dela perspektiv, säger Behbood ”Benny” Borghei, som också var med på mötet.

Behbood Borghei är doktorand på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet och disputerar enligt planerna nästa läsår. Han är inne på sitt andra år som styrelsemedlem i SDF, och har innan dess suttit i SULF:s lokalstyrelse i Linköping.
– Vi välkomnade den senaste ändringen av Migrationsverkets praxis och att de börjat ge doktorander tvååriga uppehållstillstånd, säger Behbood Borghei.

Började tveka
Men Migrationsverkets nya praxis visade sig vara inte alldeles utan komplikationer.
– När vi diskuterade frågan med Migrationsverket så insåg de att doktorander till att börja med bara får doktorandtjänst ett år i taget. Då började Migrationsverkets representanter tveka om att utfärda tvååriga uppehållstillstånd. Vi försökte övertyga dem att forskarstuderande mycket sällan hoppar av studierna och att praxisändringen var rätt beslut.

SULF-representanterna argumenterade för att det är en formalitet att doktorander bara anställs på ett år; lärosätet måste från början ha finansiering för hela doktorandperioden.

Vill ha tydligare process
En andra fråga som SULF och SDF tog upp vid mötet var permanenta uppehållstillstånd.
– Där vill vi ha en klarare, mer genomskinlig process och att den ska gå snabbare, säger Behbood Borghei.

Han ger ett exempel: Om en doktorand vid ett svenskt lärosäte deltar i ett forskningsprojekt där hen ska utföra forskning både i Sverige och ett annat land räknas inte tiden utanför Sverige som kvalificeringstid för att få permanent uppehållstillstånd. Ett motsvarande problem drabbar den som byter grund för uppehållstillstånd från exempelvis familjeanknytning till doktorandtjänst. Då får inte tiden innan doktorandtjänsten räknas med.
– Vi anser att tiden för kvalificering till permanent uppehållstillstånd måste räknas från den dagen man antas som doktorand, eller från den dag man får uppehållstillstånd av något annat skäl.

Medborgarskap komplicerat
Ytterligare en punkt under mötet var medborgarskap. Behbood Borghei hävdar att det är en komplicerad fråga eftersom Migrationsverket har gått ut med dubbla budskap. I blanketterna för ansökan om uppehållstillstånd fanns en fråga om när man tänker lämna Sverige.
– Frågan lämnade inte utrymme för något annat än att uppge ett datum och många trodde att de måste svara på den och angav datum för sin planerade disputation.

När sedan reglerna ändrades 2014 och det blev möjligt att räkna med doktorandtiden för att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd försvårar frågan på blanketten ansökan om medborgarskap.
– Nu använder Migrationsverket som argument mot dig att du tidigare fyllt i på blanketten att du ska lämna Sverige, säger Behbood Borghei.

”Två års väntan kan vara förödande”
SULF och SDF anförde också vid mötet att det är problematiskt att ansökningsprocessen för medborgarskap tar så lång tid.
– Senaste gången jag frågade Migrationsverket om medborgarskap sa de att det tar mellan 18 och 24 månader att behandla en ansökan, säger Behbood Borghei.

Om exempelvis en doktorand blir klar med forskarstudierna och börjar jobba som forskare vill kanske han eller hon söka medel från EU. Då behöver forskaren visa att hen bor i Sverige, har medborgarskap, och fritt kan resa för att delta i internationella konferenser eller forskningsprojekt.
– Då kan det var förödande att behöva vänta i två år på att bli svensk medborgare.
Dessutom önskar SULF och SDF mer kontakt mellan Migrationsverket och Skatteverket för att undvika att utländska medborgare kommer i kläm mellan olika reglementen.

”Borde kommunicera mer”
Behbood Borghei berättar om en kollega från ett annat land som flyttat till Sverige som doktorand. Han får då ett års uppehållstillstånd från Migrationsverket. Efter ett halvår kommer hans fru hit och får uppehållstillstånd för sex månader. Då säger Skatteverket att hustrun inte kan få personnummer eftersom hon bara ska stanna i sex månader. I själva verket ska ju doktoranden och hans fru bo i Sverige minst fyra till fem år.
– Problemet är att Migrationsverket måste kommunicera mer med Skatteverket och berätta vad som gäller, säger Behbood Borghei.

Han anser att Migrationsverket borde ha mer dialog med SULF.
– Vi i SULF och SDF jobbar mycket med våra medlemmars problem. Det är vi som har mest kunskap om akademin och om vilka krav som ställs på doktorander. Så vi kan hjälpa Migrationsverket med information.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023