Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Två kan få samma tjänst enligt Arbetsdomstolen

Två personer på samma statliga tjänst. Det kan bli konsekvensen av en dom i Arbetsdomstolen.

15 februari, 2017
Per-Olof Eliasson
Arbetsdomstolen slår fast att det civilrättsliga avtalet i fallet står kvar trots att myndighetsbeslutet upphävts.

Målet i Arbetsdomstolen gäller en Jusekmedlem som sökte och fick en anställning hos Försäkringskassan. En annan sökande överklagade tillsättningen till Statens överklagandenämnd varvid nämnden förklarade tillsättningen ogiltig och gav tjänsten till den andre sökanden. Följden blev att Försäkringskassan avskedade den först anställda.

Två delar i anställningsavtalet
Avskedandet överklagades till Arbetsdomstolen som alltså dömer att avskedandet var felaktigt och personen får också 75 000 kronor i skadestånd.
Anledningen till domen är att vid en statlig anställning finns det två delar i anställningsavtalet, en civilrättslig del och ett myndighetsbeslut.

Den civilrättsliga delen är ett vanligt anställningsavtal, medan myndighetsbeslutet är en myndighetsutövning. Och myndighetsbeslut går alltid att överklaga.
– Den egentliga frågan i det här fallet var att om man upphäver myndighetsbeslutet, innebär det också att man upphäver det civilrättsliga avtalet? säger SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

Nej, menar Arbets­dom­stolen, som i domen konstaterar att myndighetsbeslutet är en sak och det civilrättsliga en annan sak.
– Rent rättsligt innebär det alltså att det civilrättsliga avtalet består trots att myndighetsbeslutet upphävts, säger Carl Falck.

Konsekvenserna tas inte upp 
Frågan är vad följden blir av domen.
– Det kan innebära att arbetsgivaren får två anställda på samma anställning. Då dyker det i sin tur upp fler frågor. Blir det exempelvis fråga om arbetsbrist för någon av de två?

Domstolen tar inte upp konsekvenserna, domen säger inte något om hur arbetsgivaren ska förfara i ett sådant här fall.
– Intressant att notera är att Arbetsgivarverket i sitt svaromål har angett att man har väckt frågan med regeringen utan att få gensvar. Det vore märkligt om inte regeringen nu tog en funderare över anställningsförhållandena inom det statliga området, säger Carl Falck.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023