Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Stefan Amirell …

... docent i historia vid Lunds universitet och ordförande i Föreningen för vetenskaplig publicering, som organiserar icke-kommersiell periodika i Sverige.

15 februari, 2017
Per-Olof Eliasson

Vad är det för förening?
– Våra medlemmar är ett 30-tal tal peer review-granskade tidskrifter, framför allt inom humaniora och samhälls­vetenskap, nästan samtliga på svenska. De ges ut på papper och/eller digitalt. Föreningen uppstod som följd av protesterna när Vetenskapsrådet ville dra in bidraget till vetenskapliga tidskrifter 2013. VR drog sedan tillbaka förslaget.

Vad gör ni?
– Tanken är att vi ska verka för tidskrifternas intressen och vara samarbetsorgan mellan tidskrifter, exempelvis om hur vi ska hantera digitaliseringen och open access som håller på att omvandla tidskrifternas villkor. Vi fungerar också som en inofficiell remissinstans gentemot bland andra Vetenskapsrådet.

Hur finansieras tidskrifterna?
– Finansieringen står på tre ben; bidrag från framför allt Vetenskapsrådet om sammanlagt tre till fyra miljoner årligen, prenumerationsavgifter och ideellt arbete.

Vad är sådana här tidskrifter bra för?
– Jag tycker att man ska se de här tidskrifterna som en infrastruktur. För att det ska vara meningsfullt att bedriva forskning ska man ha någonstans att publicera, granska och diskutera den. Många ämnen är bundna till språk och kultur­område och tidskrifterna är viktiga för att vi ska kunna ha en vetenskaplig diskussion i Sverige. Men tidskrifterna når ut även internationellt i Norden, och bredare med våra sammanfattningar på engelska.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023