Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Längre uppehållstillstånd underlättar för doktorander

Migrationsverket ändrar praxis och ger utländska doktorander möjlighet till tvååriga uppehållstillstånd med förlängning på två år.
– Det är väldigt bra och efterlängtat, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

20 januari, 2017
Per-Olof Eliasson

Migrationsverket har hittills bara beviljat uppehållstillstånd för doktorander för ett år i taget. Den ändrade praxisen gäller också medsökande till doktoranden och omfattar även de doktorander och deras medsökande som nu har uppehållstillstånd på ett år, när de söker nytt uppehållstillstånd.
– Vi har mycket kontakter med andra aktörer i processen och även med doktoranderna. Vi har sett att det varit ett stort problem för de som ansöker om förlängning av uppehållstillstånd när de till exempel behövt resa utomlands i sina studier. Då kan de riskera att bli fast i utlandet om de inte har gällande uppehållstillstånd, säger Markus Filipsson, processledare vid Migrationsverket.

Och utan giltigt uppehållstillstånd förlorar doktoranden sociala förmåner som barnbidrag, sjukpenning och föräldrapenning.

Omkring 3 000 söker förlängning årligen
En anledning till att Migrationsverket nu ändrar sin praxis är också den höga beviljandegraden för förlängningsansökan för doktorander.
– Vi har tittat på statistiken gällande förlängning av uppehållstillstånd för doktorander och sett att vi har mycket hög beviljandegrad för dem och detta har en inverkan på behovet av efterkontroll, säger Markus Filipsson.

Det totala antalet ansökningar om uppehållstillstånd för studier låg 2016 en bit över 20 000. Årligen har Migrationsverket 2 500 till 3 500 doktorander som söker förlängning och av de ärendena behöver uppskattningsvis drygt 1 000 kompletteras.
– Praxisändringen ger därför en betydande lättnad för den sökande, Migrationsverket och för de andra aktörerna i processen, säger Markus Filipsson.

Gäller enbart doktorander och medföljande
Däremot överväger inte Migrationsverket att ge uppehållstillstånd för hela doktorandtiden på en gång.
– Vanliga arbetstillstånd ger man inte för mer än två år. Och Migrationsverket behöver göra efterkontroll med vissa tidsintervall för att se att man fortfarande uppfyller villkoren för uppehållstillstånd. Detta sker när uppehållstillstånden ska förnyas.

Praxisändringen gäller just doktorander och medföljande, det berör inte gästforskare, för dem gäller ett annat regelverk, förklarar Markus Filipsson.
Han säger att Migrationsverket jobbar kontinuerligt med att förbättra ansökningsprocessen.
– Det är viktigt att vi är tydliga med vad kraven är för att få uppehållstillstånd, och där också viktigt att känna till behoven hos sökande och hos lärosätena för att göra processen på smidig som möjligt, säger Markus Filipsson.

SULF välkomnar praxisändring
SULF:s förhandlingschef Robert Andersson vill ge Migrationsverket beröm.
– Praxisändringen är väldigt bra och efterlängtad. Det här kommer att göra det mycket lättare för alla inblandade. Doktoranderna kommer att behöva förnya uppehållstillståndet färre gånger och de kommer därmed att löpa mindre risk att fastna handläggningsköerna, säger han.

Med den här praxisändringen följer fler positiva effekter.
– I princip kommer det att lösa doktorandernas och medsökande familjemedlemmars problem med folkbokföringen också, säger Robert Andersson.

Eftersom medföljande partner till doktorander ofta anländer efter doktoranden får partnern därmed uppehållstillstånd för kortare tid än ett år. Det medför att Skatteverket enligt sina rutiner inte vill folkbokföra partnern.
Och utan att vara folkbokförd får man inget personnummer och utan personnummer är det stora svårigheter att klara sig i det svenska samhället. Enkla saker som att öppna bankkonto, registrera en bil eller få sjukvård blir besvärliga.

SULF har drivit frågan länge
Problemen med förnyelse av uppehållstillstånd för doktorander har varit en prioriterad fråga för SULF som upprepade gångar har uppvaktat Migrationsverket i ärendet. SULF har också i domstol drivit ett flertal fall för enskilda medlemmar som råkat i kläm.

Frågan har också varit uppe i media på senare tid, exempelvis i flera debattartiklar av SULF:s doktorandförering, SDF, i olika tidningar, och en debattartikel av ordförandena för Saco och SULF i Dagens Industri.
– Vi är glada att Migrationsverket tagit till sig vad vi och andra fört fram i den här frågan, säger Robert Andersson.

Doktorandordförande: Stor framgång
SDF:s ordförande Anna Ilar anser att praxisändringen är en stor framgång.
– Det känns fantastiskt eftersom det här är något vi jobbat länge för. Ändringen har inte några förlorare utan alla vinner på detta. Doktoranderna så klart, men också universiteten och även Migrationsverket, som får färre ansökningar att handlägga, säger hon.

Bland SDF:s medlemmar har beslutet fått stor uppmärksamhet.
– Detta har stor betydelse för våra medlemmar. När vi delade nyheten om praxisändringen på vår Facebooksida hade den efter 24 timmar nått ut till närmare 13 000 personer. Så många personer har vi aldrig nått ut till med ett inlägg under de fyra år vi har drivit sidan, säger Anna Ilar.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023