Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Detaljerna viktiga i årets nya högskoleord

Mooc-kurs och distansutbildning är inga nya ord, men efter en livlig diskussion finns begreppen nu också definierade i den svensk-engelska ordboken för högre utbildning. Skillnader mellan termer inom till synes enkla områden som examen och vägledning har också gjorts tydligare.

19 januari, 2017
Kajsa Skarsgård

Mooc-kurs må låta konstigt när betydelsen skrivs ut (massive open online course-kurs), men precis som i fallet med cd-skivan (compact disc-skivan) kan engelska förkortningar förvandlas till egna ord i det svenska språkbruket. Det säger Ulf Hedbjörk som är ansvarig för Universitets- och högskolerådets, UHR:s, digitala svensk-engelska ordbok.

Ordboken föreslår mooc som synonym, men det är svårare att böja på svenska.
– En mooc, flera moocar… Många som kanske är lite anglifierade ser inget problem med detta, men som myndigheter har lärosäten ett ansvar att utveckla och använda terminologin inom det svenska språket, säger han.

Tydligare kommunikation med omvärlden
Även begreppet distansutbildning skapade diskussion i remissrundan med lärosätena. Webbutbildning som webbutbildning, tyckte några. Men det visade sig att vissa lärosäten har distansutbildningar som inte är helt webbaserade och båda orden fick därför en plats i ordboken. Distance learning och web-based distance learning.
Petitesser kan tyckas, men syftet är att hjälpa lärosäten att bli tydligare och mer samstämmiga i sin engelskspråkiga kommunikation med omvärlden.
– Universiteten jobbar hårt för att attrahera studenter och forskare från utlandet och då är det otroligt viktigt att det är tydligt vad som krävs av dem och att lärosätena sinsemellan är konsekventa i sin kommunikation. UHR kan inte tvinga dem till något, men ordboken fungerar milt normerande, säger Ulf Hedbjörk.

15 nya termer rörande examen
Att uppdateringen av ordboken innehåller 15 olika termer rörande examen visar på behovet av tydlighet. Sedan gymnasieexamen infördes i Sverige 2011 kan begreppet examen inte längre förutsättas referera till högre utbildning utan detta behöver specificeras.

UHR har i ordbokens ekvivalensanmärkningar också tydliggjort skillnaderna i hur olika länder använder ett begrepp.
Medan examen korrekt kan översättas till degree, avråder ordboken till exempel från att översätta generell examen till general degree. En svensk generell examen är nämligen på högre akademisk nivå än vad en general degree är i det brittiska och det kanadensiska utbildningssystemet.
General qualification är i stället en mer korrekt översättning. För systematikens skull föreslår därför ordboken att examen i första hand översätts till qualification.

Begreppsförvirring
Inte bara digitaliseringen och viljan att locka till sig utländska studenter präglar behovet av att bringa reda i begreppsförvirringen. Press på utbildningsinstitutioner att minska glappet till arbetsmarknaden märks i floran av vägledare och deras växande betydelse.
Enligt ordboken har allt fler studievägledare inom högre utbildning lagt till karriärvägledare i sin titel (career counsellor). Inom grund- och gymnasieutbildning, samt inom vuxenutbildning och yrkeshögskolan, kallar de sig studie- och yrkesvägledare (guidance counsellor).

UHR planerade att under 2016 göra en användarundersökning, men har inte mäktat med det. I stället har fokus varit på att uppdatera och kvalitetssäkra ordboken. Det arbetet fortsätter i år, vilket blir ordbokens tionde.
– I början försökte vi få ett stort underlag snabbt, sedan dess har premisserna ändrats och en del gamla poster kan behöva omarbetas. Ordboken utvecklas också mot att ge mer encyklopedisk hjälp och råd i själva användandet av begreppen, säger Ulf Hedbjörk.

Kajsa Skarsgård

Sex nya ord i den svensk-engelska ordboken för högre utbildning:

 

1. Digital salstentamen – computer-based exam

2. Öppen lärresurs – open educational resource

3. Lärplattform – virtual learning environment

4. Distanskurs – distance learning course

5. Webbkurs – web-based course

6. Mooc-kurs – MOOC

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023