Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Detektiver kartlägger världens konflikter

Varhelst i världen en väpnad konflikt uppstår, når den förr eller senare Gamla torget i Uppsala. Vid UCDP, Uppsala konfliktdataprogram, har forskarna just färdigställt en unik webbtjänst där även lekmän kan söka detaljkunskaper om världens oroshärdar.

23 december, 2016
Sören Viktorsson
Håkan Lindgren
De ägnar hela dagarna åt konflikter, men den egna arbetsplatsen tycker

Snett emot Uppsala badhus och bara några stenkast från stadens imposanta domkyrka ligger Uppsala universitets institution för freds- och konfliktforskning. I till det yttre anspråkslösa lokaler sker här forskning som är världsunik.
– Vi är ett tiotal anställda på själva konfliktdataprogrammet UCDP och runt 70 totalt på hela institutionen. Att vi som jobbar med UCDP sitter utspridda på tre plan bland övriga konfliktforskare är medvetet, förklarar forskningsassistent Samuel Taub som tar emot oss på första våningen.

Som för att illustrera ovanstående tar han så med oss till det gemensamma lunchrummet, en och en halv trappa upp, där det på väggen i en skena hänger ett tjugotal doktorsavhandlingar.
– Samtliga avhandlingar är från vår institution och i de flesta fall har vi på UCDP varit inblandade, allt från att vara underlag till hela avhandlingar  till att före detta anställda hos oss doktorerat.

Data om väpnat och organiserat våld
Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971. I januari 1979 tillkom så UCDP, med uppgift att förse intresserade med data om väpnat, organiserat våld i världen.
– Korrekt uttryck är vi ett program inom institutionen, fastslår Samuel Taub.

Vår intervju är inbokad i Alva Myrdal-rummet på tredje våningsplanet, vilket egentligen tillhör Centrum för Rysslandsstudier.  På kortsidans vägg hänger ett porträtt av det välkända statsrådet och Nobelfredspristagaren med mera.
Hit har nu även ”nykomlingen”, forskningsassistent Garoun Engström, och ”veteranen”, forskningskoordinatör Stina Högbladh, kommit.

Vad är UCDP i ett nötskal? Hur besvarar de frågan om sitt yrke, exempelvis vid någon mingeltillställning?
– Det är jättesvårt och jag har försökt olika varianter. Säger jag att jag är forskningsassistent tror nog många att jag tillbringar dagarna på ett labb, svarar Garoun Engström.
– När jag så tillägger att jag arbetar på institutionen för freds- och konfliktforskning, brukar de flesta bli väldigt intresserade.

Stort intresse från allmänheten
Stina Högbladh svarar i sådana här sammanhang först bara att hon är anställd vid Uppsala universitet.
– Sedan brukar min man säga att ”hon räknar döda”, det tycker han är en väldigt bra ice-breaker… Det blir oftast tyst några sekunder och därefter förklarar jag att konfliktdataprogrammet handlar om att kartlägga var i världen det är krig och väpnade konflikter.

Även Samuel Taub möter stort intresse från allmänheten.
– Nästan alltid när jag berättar om UCDP får jag en rad av följdfrågor. Alla har åsikter om läget i världen. Just nu handlar det naturligtvis mycket om Syrien.

Såväl Stina Högbladh som Samuel Taub är magister i freds- och konfliktforskning.
– Jag har nog alltid velat ”rädda världen” (skratt). Samhällsvetenskapen lockade och nu sitter jag sedan 2002 här och får gräva och rota i frågor och ämnen som verkligen passar mig, förklarar Stina Högbladh.

Samuel Taub läste först kulturgeografi i tre terminer, men bytte till freds- och konfliktforskning.
– Det var inte helt lätt att komma in, men sedan tog jag snabbt, snabbt alla kurser från A till D. Och 2010, efter ett halvårs vikariat, fick jag fast jobb här.

Garoun Engström är kandidat från programmet Freds- och utvecklingsstudier och anställd sedan december 2014.
– Redan som barn plöjde jag kartor och läste på Wikipedia om främmande länder, berättar hon.

Tillståndet i världen är förfärande, med brasklappen att det har varit ännu värre. Andra världskriget följdes av lokala krig som de i Vietnam (1955–1975), Korea (1950–1953), inbördeskriget i Kina (1946–1949) samt kriget mellan Iran och Irak (1980–1988).

I UCDP:s nya webbtjänst finns runt 150 000 events inprickade och man kan lätt, som Garoun Engström här, välja land

Exakta siffror på dödsoffer
Därpå inträdde en ”relativt lugnare period”, men med peakar som folkmordet i Rwanda 1994 där högsta estimatet talar om fler än 800 000 döda.
– Om vi återknyter till samtal med personer som frågar om vår verksamhet, kunde vi länge säga att läget i världen blivit bättre. Men nu har vi ju inte minst Syrien som förvärrar läget, konkluderar Samuel Taub.

Hur kan då ett tiotal personer vid Gamla torget i Uppsala ha sådan järnkoll och till och med leverera exakta siffror över dödsoffer i olika väpnade konflikter?
Svaret stavas Factiva. UCDP har en egen söksträng kopplad till organiserat våld och kan medelst denna databas söka igenom tiotusentals nyhetskällor, tidningar, tidskrifter etcetera.
– Man får vara väldigt noggrann och selektiv. Söker du på ordet ”die” får du ju även upp ”diesel” och ”diet”. De erfarna kollegorna på institutionen besitter också mycket kunskap som kan användas, påpekar Samuel Taub och tillägger att Factiva kompletteras med andra källor som exempelvis NGO-rapporter (non-government organisations), rapporter från Amnesty, Human Rights Watch med mera.

Steg för steg och område för område samlar UCDP:s forskare så in sitt material. De mäter ”events”, med vilket förstås en händelse där (minst) en person dör i organiserat våld utifrån UCDP:s definitioner.
– Ibland känner jag mig som en detektiv. Konflikter är komplexa och i många fall är nyhetsrapporteringen inte fullständig och då gäller det att hitta andra sätt att komma åt informationen, konstaterar Garoun Engström.
Men, hur kan UCDP gå ut med exakta uppgifter exempelvis om att det år 2014 dödades 126 059 personer i organiserade, väpnade konflikter i världen?
– Det ser naturligtvis barockt ut, men handlar om estimat. Vi gör ett lågt och ett högt estimat och ett däremellan, vilket då används som bästa antagande utan att siffran ska tas helt bokstavligt, svarar Samuel Taub.

Den gångna hösten har inneburit bråda dagar för UCDP och när detta läses är deras nya webbtjänst, eller encyklopedi, i full gång.
– Att få bygga detta har varit en dröm ända sedan jag kom hit 2002, förklarar Stina Högbladh, som är yttersta projektansvarig.
– Tidigare satt vi med excelfiler för varje land och år. På den här nya tjänsten finns runt 150 000 event inprickade, användaren kan gå in på exakt vilket land som helst och hitta såväl geografisk plats som tid för ett event och antalet dödade.

2,5 miljoner från Europeiska rådet
Fredskämpen Alva Myrdal tittar från väggen ner på oss och genom fönstret skönjs domkyrkans torn. Mitt i gemytet kommer reportern att tänka på ett uttalande som tillskrivs Josef Stalin; ”En människas död är en tragedi, miljoner människors död är statistisk”.
– Det där har jag inte hört. Vår kärnverksamhet är de facto dödsoffer och det är oehört tragiskt. Men samtidigt vore det ohållbart om vi skulle göra emotionella kopplingar, kommenterar Samuel Taub.

På en arbetsplats med idel konfliktforskare – uppstår det ibland konflikter?
– Jag tycker vi har en väldigt bra miljö och stämning. Folk som jobbar här är inte särskilt konfliktsskapande av sig. Tvärtom har vi väldigt fin kontakt med och utbyte av varandra, svarar Stina Högbladh.

Europeiska rådet har nyligen gett 2,5 miljoner euro till institutionen för freds- och konfliktforskning, för att under ledning av professor Håvard Hegre utveckla ett pilotsystem som ska kunna förutsäga konfliktsituationer.
– Det blir väldigt spännande för oss på UCDP, detta rör ju själva kärnan i vår verksamhet. Kanske kan man, genom att gå bakåt ett par tre decennier i tiden och analysera event, med större procentuell säkerhet kunna förutsäga var det råder höjd konfliktrisk, fastslår Samuel Taub.

Efter en på det hela taget konfliktfri intervju tar vi farväl i receptionen, där Dag Hammarskjöld finns på stort foto. Här finns också engelskspråkiga broschyrer om fredsmäklaren Folke Bernadotte.

UCDP:s verksamhet har fått lovord, ända inifrån FN-skrapan, av bland andra vice generalsekreteraren Jan Eliasson.
Händer det även att det hit, till Gamla Torget i Uppsala, kommer udda förfrågningar?
– Jo, svarar Stina Högbladh. En handlade om konflikt­nivån på Sri Lanka före och efter ett visst datum.
Vad var syftet?
– Det var tydligen en grupp som satt och mediterade för fred och ville höra sig för om huruvida deras meditation hade haft någon inverkan.

Vad gör du här?

Mihai Croicu, forskningsassistent och dataspecialist vid UCDP.

– Jag hanterar de stora mängder data som vi har, implementerar automatiska rutiner, kvalitetssäkrar och förvaltar data, etcetera.
Du har spelat en viktig roll i framtagandet av er nya webbtjänst.
– Ja, jag var dataspecialisten med uppgift att översätta våra data och rutiner åt våra konsultprogrammerare. Dessutom har jag tillsammans med Stina Högbladh, Samuel Taub och Margareta Sollenberg styrt hela processen från att skriva ansökan till slutleverans.

Vad har du för utbildning?
– En masterexamen i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet och en kandidatexamen i statsvetenskap från Bukarests universitet, med en stor mängd kurser i datavetenskap.

Vad är det bästa med jobbet på UCDP?
– Att ingen dag är den andra lik, åtminstone inte i min roll.

När känner du flow i jobbet?
– Då det finns mycket att göra och många och intressanta saker att fixa samtidigt.

Sören Viktorsson
Håkan Lindgren

  • Fullständigt namn: Uppsala Conflict Data Program
  •  Antal anställda: Cirka tio heltidstjänster samt några på deltid.
  •  Högsta chefen: Professor Erik Melander.
  •  Huvudsäte: Uppsala.
  •  Omsatte förra året: Cirka 8 miljoner kronor i forskningsanslag.
  •  Verksamheten startade: Januari 1979.
  •  Målsättning med verksamheten: Att ge forskare, beslutsfattare, studenter, journalister och andra systematisk och tillförlitlig data om väpnat, organiserat våld i världen samt att sprida information om detsamma på ett lättillgängligt och överskådligt sätt.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023