Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Carina Carlhed…

... lektor vid Stockholms universitet som presenterade sina forskningsresultat om samhällsklass och studieval vid konferensen Resultatdialog 2016, vid Örebro universitet i slutet av november.

22 december, 2016
Per-Olof Eliasson
Per-Olof Eliasson

Vad forskar du om?
– Jag är forskningsledare för en studie som bland annat har visat hur samhällsklass styr studieval och strategier för hur studenter använder högskolan.
Jag har tittat på studiemönster för nästan 16 000 studenter i sju olika yrkesutbildningar. Det är dels kortare utbildningar, exempelvis till sjuksköterska och socionom, dels längre utbildningar, exempelvis till arkitekt, jurist, läkare, psykolog och civilingenjör.

Vad har du kommit fram till?
– Det finns två huvudsakliga poler i studenternas strategier. Studenter som har högutbildade föräldrar är lite yngre och oftast singlar, de väljer längre utbildningar men läser också kurser inom flera vetenskapsområden och tar långa studieuppehåll; de använder alltså högskolan mycket fritt. Studenter med föräldrar som har låg utbildning är ofta äldre och har familjeansvar med barn. De studerar mera intensivt på kortare utbildningar, de gör inte några pauser utan läser alla kurser i ett sträck och tar examen inom beräknad tid. Sedan finns varianter av dessa huvudmönster, kombinerat med examensbenägenhet och effektivitet i studierna.

Vad är mest intressant?
– Jag tycker det är viktigt att visa att vi har olika grupper av studenter. Man pratar om studenterna som om de vore endimensionella men mina resultat visar verkligen hur olika studenterna är och hur olika strategier de har beroende på livssituation och resurser.

Per-Olof Eliasson
Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023