Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Akademisk frihet i fokus när lärarorganisationer möttes

På Education Internationals tionde världskonferens för högre utbildning och forskning var ett huvudtema akademisk frihet.
– När det fria ordet är utmanat är universitetens roll extremt viktig, säger SULF:s Karin Åmossa som deltog i konferensen.

21 december, 2016
Per-Olof Eliasson
Lars-Åke Lööv
Karin Åmossa, SULF, och Antoinette Corr, generalsekreterare i Gambias Teachers Union, förbereder en presentation av Corrs rapport om jämställdhet.

Education International, EI, är en världssammanslutning av alla typer av lärarorganisationer, från förskola till universitet. Organisationens konferens om forskning och högre utbildning hålls vartannat år, i år i Accra i Ghana.
– Forskning och högre utbildning är ju en mycket internationell verksamhet så de problem vi har här i Sverige finns i olika varianter i andra länder i alla delar av världen, säger Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare och internationellt ansvariga.

Som representant för förbundets styrelse deltog Lars-Åke Lööv.
Karin Åmossa berättar att konferensen hade fem huvudteman; akademisk frihet, internationell solidaritet, jämställdhet, osäkra anställningar och privatisering av högre utbildning.

Jämställdhet i akademisk karriär
Själv var Karin Åmossa ordförande för seminariet om jämställdhet.
– Vi från EI:s europeiska kommitté för forskning och högre utbildning hade drivit på för att jämställdhet skulle tas upp specifikt. Seminariet var mycket lyckat.

Temat var jämställdhet i den akademiska karriären och seminariet gjorde rekommendationer till EI, vilka presenterades i plenum. Rekommendationerna gick ut på att alla policies hos EI, både centralt och i medlemsförbunden och från universiteten, ska analyseras ur ett genusperspektiv och säkras mot könsdiskriminering.

Karin Åmossa anser att internationellt arbete är nödvändigt för en organisation som SULF.
– Vi lär oss väldigt mycket genom att träffa kollegor från olika delar av världen som har andra villkor än vi har. Det är en viktig kompetensutveckling för oss.
Frågan om internationell solidaritet är viktig och där spelar Education International en stor roll.
– Universitetens autonomi är särskilt viktig i tider när det fria ordet i ökande utsträckning är under attack i världen. Lärosätena får bara inte hamna under alltför stark politisk styrning, man vet inte vilka politiska ledare man får nästa gång, säger Karin Åmossa.

Per-Olof Eliasson
Lars-Åke Lööv
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023