Hallå där Staffan Bergström…

... professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet, som i 20 år ordnat sommarkurser på sin gård i Rute på Gotland, i lokalpressen kallat ”Universitetet i Rute”.

Hur har utbildningarna i Rute gått till?
– I två veckor varje sommar har 25 personer från länder i Afrika fått lära sig mer om kirurgi och förlossningsvård, totalt har över 500 utbildats.

Vilka är det du har utbildat?
– Det är hälsoarbetare från låginkomstländer som gör läkares arbete utan ha formell läkarutbildning, särskilt inom akutvård, kirurgi, gynekologi och förlossningsvård. Så vitt vi känner till är det den enda kursen i världen av den här typen där man drar samman människor från olika länder.

Hur startade de här kurserna?
– Det är egentligen samma typ av verksamhet som jag hållit på med i över 30 år.
I krigssituationer måste ju ”icke-läkare” göra läkares jobb. I början av 1980-talet var jag chef för kvinnokliniken i Maputo medan Moçambique var i krig. Där startade jag den här typen av utbildning.

Varför slutar du med Universitetet i Rute?
– Jag har inte fått en svensk skattekrona utan har finansierat kurserna via utländska stiftelser. Ett norskt anslag från Kavli-fonden upphör nu och då tycker jag det är lämpligt att sluta. Jag är nu 73 år, men jag vill gärna fortsätta tio år till att utbilda hälsoarbetare. Pappersarbetet kring kurserna har varit tungt, det känns mera meningsfullt att åka ut som lärare till behövande länder som Sydsudan och träffa engagerade medarbetare.


Kategorier: Artiklar, Undervisning
Staffan Bergström, professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska institutet.