Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tidsbegränsade anställningar minskar långsamt

Andelen tidsbegränsade anställningar vid landets lärosäten minskar långsamt, men fortfarande saknar nästan en tredjedel tillsvidareanställning. Karolinska institutet ligger kvar i topp på SULF:s svarta lista, med varannan i den akademiska personalen visstidsanställd. Men Chalmers håller på att knappa in.

15 december, 2016
Per-Olof Eliasson
SULF:s svarta lista, december 2016

SULF har nu uppdaterat sin svarta lista över de lärosäten som har högst andel tidsbegränsade anställningar.
– Vi anser att det ska finnas tydlig statistik på hur stor andel som är visstidsanställda på lärosätesnivå, säger Anna Lundgren, ombudsman och statistikansvarig på SULF.

2014 gjorde SULF en specialbeställning av statistik av andelen visstidsanställda från SCB och redovisade den i rapporten Siffrorna som saknas. Från och med i år har UKÄ gjort en sådan redovisning i en bilaga till årsrapporten som bara finns digitalt.
– Det är något vi efterfrågat och vi välkomnar att det kommit, säger Anna Lundgren.

Chalmers åt fel håll
SULF presenterar nu materialet på webben för att göra det tydligare. Doktorander är alltid visstidsanställda och är därför inte medräknade i statistiken.
– Andelen visstidsanställda bland forskande och undervisande personal på lärosätena minskar långsamt. Den har gått ned från 34 procent 2008, som är det första året vi har siffror för, till 30 procent 2015. Det är en positiv utveckling som vi är glada för, men andelen är fortfarande alldeles för hög, säger Anna Lundgren.

Men ser man på enskilda lärosäten är utvecklingen mycket olika.
– Ett exempel är Chalmers som går åt helt fel håll, de har gått upp från 30 till 44 procent under de åren. Däremot finns goda exempel som Högskolan i Skövde där andelen mer än halverats från 46 procent 2009 till 22 procent 2015.


SULF vill synliggöra problemet
Anna Lundgren påpekar att syftet med att publicera statistiken är att försöka påverka så att andelen visstidsanställda minskar.
– Vi vill synliggöra problemet att en så stor andel inte har en trygg försörjning. Ofta är det forskare men även lärare som går på olika vikariat efter varandra.

En grundläggande orsak till varför andelen tidsbegränsat anställda är så hög menar Anna Lundgren är hur forskningen finansieras.
– Man måste söka nya medel hela tiden, och forskaren får bara anställning under tiden medlen räcker. En av de faktorer som gjort att statistiken trots allt har blivit bättre under de här åren kan vara att forskningsfinansieringen har ökat totalt. Det kan ha gjort att lärosätena haft större möjligheter att erbjuda forskare fast anställning, säger hon.

Försvarshögskolan ligger också mycket högt, vilket beror på att många som arbetar där samtidigt har en fast anställning inom Försvarsmakten.
– Vi ser också att på en majoritet av lärosätena är andelen visstidsanställda högre bland kvinnor än bland män, påpekar Anna Lundgren.

I statistik över alla lärosäten som SULF presenterar på webben ligger de konstnärliga högskolorna allra högst på listan, med runt 80 procent tidsbegränsat anställda.
– Det beror på att enligt högskoleförordningen ska konstnärliga förordnanden vara tidsbegränsade på grund av att man ska ha ett utbyte med konstnärlig verksamhet.

Missvisande enligt KI
På den Svarta listan där bara universitet tas upp ligger som förut ligger Karolinska institutet högst med 49 procent tidsbegränsat anställda av all akademisk personal.
Chalmers har klättrat rejält på listan, från 30 procent tidsbegränsat anställda 2008 till 44 procent 2015.

Karolinska institutet anser att statistiken är missvisande. I ett genmäle när SULF tidigare presenterat uppgifter om andelen visstidsanställningar anför lärosätet bland annat att ett medicinskt universitet har en stor andel adjungerade lärare som i botten har en anställning inom landstinget. Vidare menar KI att den stora andelen externa forskningsmedel gör att lärosätet kan anställa särskilt många visstidsanställda postdoks, forskarassistenter och gästforskare.

 Universitetsläraren har sökt Chalmers men inte fått svar innan publicering av den här texten.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023