Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Genusforskningen behöver granska sina egna exkluderingar”

Årets genuskonferens g16 bjöd på allt från deltagarrekord till diskussioner om rasism och mobilisering. Arrangören Maja Lundqvist reser från Linköping med uppmaningen att skapa allianser.

29 november, 2016
Jennie Aquilonius

Genuskonferensen g16 ägde rum 23–25 november i Linköping och slog rekord med nästan 400 registrerade deltagare. Arrangören Maja Lundqvist på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet tycker att det känns både skönt och lite konstigt att konferensen är slut. Hon reste från Linköping med en uppmaning, som hon upplever kommer från samtliga huvudtalare och många av de samtal och diskussioner som pågått.
– Vi måste hitta sätt att skapa allianser, samtidigt som genusforskningsfältet behöver granska sina egna exkluderingar och diskriminering, sina egna rasistiska traditioner, säger hon.

Maja Lundqvist säger att genusforskningsfältet är ett brett och tvärvetenskapligt fält med teoretiska och metodologiska skillnader. På konferensen fanns det förutom många genusforskare, också aktivister och människor som jobbar praktiskt med jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.
– Det finns mycket kunskap även utanför akademin och det gäller att lära av varandra och tillsammans.

Maja Lundqvist tycker att en intressant diskussion, som lyftes i flera sammanhang under konferensen, handlade om att individualismen premieras inom akademin, att alla ska se efter sin egen karriär, och frågan om hur forskarna kan jobba kollektivt inom det systemet.

”Många vill diskutera migration”
Maja Lundqvist tror att deltagarrekordet dels beror på att konferensen börjar bli känd, det är tredje gången den hålls, dels att årets tema Gränser, mobilitet och mobilisering landade rätt.
– Det verkar som att många kan knyta an till temat i sin forskning. Vi lever också i en tid då många känner ett behov av att samlas och diskutera frågor om migration, rasism och postkoloniala perspektiv.

Flera av konferensens huvudtalare är både forskare och engagerade i rättighetsfrågor utanför akademin. En av dem är Victoria Kawesa, doktorand vid Tema genus vid Linköpings universitet.
– Hon var en av dem som tog Black lives matter-rörelsen till Sverige, och berättade i sitt tal om det motstånd som den mötte i både sociala och traditionella medier. Att det finns en idé om att rasism inte är ett problem i Sverige, utan ett problem någon annanstans. Victoria Kawesa sade att det inte går att göra en sådan förenklad analys, berättar Maja Lundqvist.

Under konferensen diskuterades också bland annat genusforskningens villkor, genusvetenskapliga perspektiv på våld och arbetsliv, samisk feminism, jämställdhet och transaktivism.

Jennie Aquilonius
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023