Hallå där Ulrika Lundin…

… pressekreterare vid Göteborgs universitet, som har undersökt vad som händer efter att ett pressmeddelande om forskning sänts ut från universitet. Alla 239 som under 2015 varit kontaktperson i ett pressmeddelande har tillfrågats, svarsfrekvensen på enkäten är 63 procent.

Vad visade undersökningen?
– Åtta av tio anger att pressmeddelandet resulterat i en artikel eller ett inslag i media. Sex av tio har dessutom fått kontakter med exempelvis kollegor, beslutsfattare och intresseorganisationer.

Varför gjorde ni den här enkäten?
– Vi ville veta om ett pressmeddelande leder till något mer än ett klipp i tidningen.

Vad säger du om resultatet?
– Vi är positivt överraskade att ett pressmeddelande för så många leder vidare. Många svarar att de kommit i kontakt med andra forskare, både nationellt och internationellt. De blir inbjudna till konferenser, att tala i populärvetenskapliga sammanhang, de får kontakter med andra myndigheter och med professionen. Och det är glädjande att så många uttalar sig om att det ingår i forskarens roll att föra ut forskningen i samhället.

Är det något forskarna kan lära av undersökningen?
– Mer än nio av tio anser att media hanterar forskningsresultaten korrekt. Forskarna uppfattar att media återgav nyheten objektivt och att journalisterna var generösa med att låta forskarna granska texten och rätta missförstånd. Det tycker jag andra forskare kan ta till sig och se som en uppmaning att inte vara oroliga för att prata om sin forskning med media.


Kategorier: Artiklar, Samverkan
Ulrika Lundin, pressekreterare vid Göteborgs universitet.