Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Ulrika Lundin…

… pressekreterare vid Göteborgs universitet, som har undersökt vad som händer efter att ett pressmeddelande om forskning sänts ut från universitet. Alla 239 som under 2015 varit kontaktperson i ett pressmeddelande har tillfrågats, svarsfrekvensen på enkäten är 63 procent.

25 november, 2016
Per-Olof Eliasson

Vad visade undersökningen?
– Åtta av tio anger att pressmeddelandet resulterat i en artikel eller ett inslag i media. Sex av tio har dessutom fått kontakter med exempelvis kollegor, beslutsfattare och intresseorganisationer.

Varför gjorde ni den här enkäten?
– Vi ville veta om ett pressmeddelande leder till något mer än ett klipp i tidningen.

Vad säger du om resultatet?
– Vi är positivt överraskade att ett pressmeddelande för så många leder vidare. Många svarar att de kommit i kontakt med andra forskare, både nationellt och internationellt. De blir inbjudna till konferenser, att tala i populärvetenskapliga sammanhang, de får kontakter med andra myndigheter och med professionen. Och det är glädjande att så många uttalar sig om att det ingår i forskarens roll att föra ut forskningen i samhället.

Är det något forskarna kan lära av undersökningen?
– Mer än nio av tio anser att media hanterar forskningsresultaten korrekt. Forskarna uppfattar att media återgav nyheten objektivt och att journalisterna var generösa med att låta forskarna granska texten och rätta missförstånd. Det tycker jag andra forskare kan ta till sig och se som en uppmaning att inte vara oroliga för att prata om sin forskning med media.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023