Internationellt samarbete ger ovärderlig kunskap

I SULF:s internationella verksamhet ingår både omvärldsbevakning och deltagande i internationellt fackligt arbete. – Det ger vår organisation en kompetens­utveckling och kunskaper som vi inte kan vara utan om vi ska kunna hjälpa våra medlemmar, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

Sedan senaste kongressen har SULF dokument som talar om vad förbundet ska göra internationellt.
– De sätt vi har att nå de målen är framför allt att arbeta genom vår världsorganisation och vår Europaorganisation, säger Karin Åmossa.

Världsorganisationen är Education International, en sammanslutning av alla typer av lärarorganisationer, från förskola till universitet. Det består av över 400 fackförbund i 171 olika länder och har 30 miljoner medlemmar.
– Det är världens största fackliga federation med ett ganska stort inflytande, i allt från FN och Unesco till OECD och EU, säger Karin Åmossa.

SULF är främst verksamt i Europa där Education International går under namnet European Trade Union Committe for Education, Etuce.

SULF har central roll
Plattform för SULF:s Europaarbete är Etuces kommitté för högre utbildning, Higher Education and Research Standing Comittee, Hersc, där Karin Åmossa varit ledamot sedan 2008.
– SULF har en ganska central roll i Hersc eftersom vi är en av de organisationer som nästan uteslutande organiserar inom universitet och högskolor.

Etuce har vad man kallar konsultativ status både med Bolognaprocessen och med EU.
– Ledamöterna i Hersc representerar Etuce i olika sammanhang. Jag har till exempel varit med i arbetsgrupper i två cykler i Bolognaprocessen, och nu i arbetsgruppen för uppdatering av EU:s moderniseringsagenda för högre utbildning.

På EU-nivå finns också den så kallade sociala dialogen där Karin Åmossa är representant för Etuce.

Nordiska samarbetet är viktigt
Det internationella arbetet är inte bara ett sätt att lära sig mer och att knyta internationella kontakter, det är också ett sätt att knyta kontakter här hemma.
– Eftersom svenska regeringen är med i ganska många av de här organen på EU- och Bolognanivå ger det en bättre dialog här hemma också, där vi inte har formaliserade strukturer för social dialog. Det gör det möjligt att ingå i strukturer i Sverige som vi inte skulle komma in i annars, säger Karin Åmossa.

SULF:s internationella arbete bedrivs på ytterligare en nivå.
– Det nordiska samarbetet är viktigt och det sker formaliserat genom ett årligt nordiskt möte med våra systerorganisationer i de nordiska länderna.

SULF stöder också aktivt Cara, Council for At-Risk Academics, som hjälper akademiker på flykt.
Det internationella arbetet syftar både till att föra ut SULF:s ståndpunkter och till omvärldsbevakning.
– Vi vill bidra genom att påverka, både strukturer i Europa och i andra länder, och våra fackliga kollegor.

Internationella beslut och trender
Svensk politik får inspiration från andra länder och internationella beslut och trender påverkar högskolesektorn i Sverige; Karin Åmossa anser att omvärldsbevakningen bäst sker genom att röra sig i sammanhang där man träffar människor.
– Vi måste ha kunskap om hur beslut tas och hur dokument tas fram, och hur man påverkar dokumenten som kommer att påverka politiken här hemma.
Karin Åmossa betonar att förbundet behöver utblick.
– När man jobbar med en internationell verksamhet som högskolorna tycker jag att det skulle vara tjänstefel att inte höja blicken och ha koll på vad som händer internationellt och delta aktivt. Det ger vår organisation en kompetensutveckling och kunskaper som vi inte kan vara utan om vi ska kunna hjälpa våra medlemmar.


Kategorier: Artiklar, SULF
Lärosäten: Handelshögskolan
Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare. Foto: Isak Åmossa Heyum