Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där professor Gabriele Griffin…

... på Centrum för genusstudier vid Uppsala universitet som fått 20 miljoner norska kronor för att skapa ett Nordic Centre of Excellence med titeln Beyond the Gender Paradox: Women’s Careers in Technology-Driven Research and Innovation In and Outside of Academe.

23 november, 2016
Kajsa Skarsgård
Professor Gabriele Griffin på Centrum för genusstudier vid Uppsala universitet

Vad innebär utmärkelsen?
– Det är ett erkännande att forskning om kvinnor i teknologidrivna yrkeskarriärer är ett nytt och viktigt arbetsområde.

Vad ska ni göra med pengarna?
– Vi ska forska inom fyra olika områden. E-hälsa och digital humaniora är en helt ny terräng där vi vill göra kvalitativ forskning om kvinnors och mäns arbetslivshistoria. Inom områdena regional och forskningsintensiv vetenskap och innovation ska vi göra aktionsforskning med syfte att förändra kvinnors yrkesmedvetenhet och -möjligheter. Vi har också för avsikt att hålla doktorandkurser i relaterade ämnen och metoder.

Varför fokuserar ni på innovationsregioner och digitalisering av kvinnodominerad forskning?
– En paradox är att även inom ämnen där kvinnor dominerar på doktorandnivå är det mest män på de seniora positionerna. En kan misstänka att digitaliseringen kan marginalisera kvinnorna ytterligare på grund av kopplingen till teknologi, vilket uppfattas som en manlig domän. Teknologisering, regionalisering, globalisering och marknadisering påverkar arbetsmarknaden och vi behöver förstå mer om kvinnors roller och karriärer i sådana regioner.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023