Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Pedagogiskt utbyte viktigt i ökad internationalisering

Allt fler söker möjligheter att undervisa utomlands. Men fortfarande är de pedagogiska utbytena relativt få och erfarenheterna tas inte alltid om hand på hemmaplan.

22 november, 2016
Kajsa Skarsgård
Charlotte Silander, lektor vid Linnéuniversitetet, fick med sig nya idéer kring uppgifter och övningar från att ha lett en kurs om EU vid Williams College i USA.

Det är fler lärosäten som marknadsför personalmobilitet än som beskriver hur detta sedan erkänns eller belönas, enligt en rapport från Universitets- och högskolerådet. Myndigheten håller i kortare lärarutbyten genom Erasmus, Nordplus och Linnaeus-Palme.
Det mest generösa programmet för pedagogisk utlandstjänstgöring är Teaching Sabbatical som drivs av Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Där undervisar man en hel termin vid ett utländskt universitet, och finansiering finns för att kunna ta med sig partner och barn.

Linnéuniversitetet är det lärosäte som har haft flest deltagare i Stints program, och beskrivs också som det som kommit längst i att inkludera lärarmobilitet i sitt internationaliseringsarbete.
– Vi som jobbar med kompetensutveckling, internationalisering och pedagogisk utveckling jobbar tillsammans för att koppla utbytena till universitetets strategier, säger Yael Tågerud, utvecklingskonsult vid Linnéuniversitetet.

Lärosätets ledning skapar förutsättningar
Hon understryker att åtagandet från lärosätets ledning är viktigt, bland annat genom att skapa förutsättningar för att möjliggöra och erkänna internationella lärarutbyten. Linnéuniversitetet avsätter strategiska medel för att erbjuda lärarmobilitet utöver utbytesprogrammen.

Charlotte Silander är lektor vid Linnéuniversitetet och genom Stint fick hon förra hösten ansvara för en kurs om EU vid Williams College i USA.
– Jag kommer att kunna använda samma upplägg i kurser här, och jag fick med mig nya idéer kring uppgifter och gruppövningar. Även om utbytet handlade om undervisning knöt jag också många forskningskontakter, säger hon.

När hon kom hem anordnades ett utbildningsseminarium där hon berättade om sina erfarenheter. Rektorn var med, vilket Charlotte Silander menar är viktigt för att nya idéer ska nå ledningsnivån.
– Jag försöker själv införa vissa aktiviteter från Williams College, som lunchseminarier för att diskutera undervisning och handledning.

Kajsa Skarsgård

Teaching Sabbatical
Varje lärosäte får nominera två–tre kandidater och minst tio stipendier per år delas sedan ut av Stint. Deltagaren får under en hösttermin undervisa själv eller tillsammans med en kollega på ett av partnerlärosätena i USA, Singapore, Hong Kong eller Japan. Ekonomiskt och praktiskt stöd finns för att kunna ta med partner och barn.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023