Hon satsar på webb-tv och skapar dialog om pedagogik

Klara Bolander Laksov och hennes kollegor har startat Pedagogeeks, ett webb-tv-progam om högskolepedagogik. – Det är viktigt att skapa en kultur som gynnar lärandet, där kollegor för en dialog med varandra, säger hon.
Klara Bolander Laksov är en av universitetslärarna bakom programmet Pedagogeeks.

Formen för Pedagogeeks är enkel, ett cirka 20 minuter långt samtal mellan Klara Bolander Laksov och en annan högskolepedagogisk expert med utgångspunkt i en vetenskaplig artikel. Filmerna produceras vid Centrum för Universitetslärarutbildning, Stockholm universitet. De första fyra avsnitten gjordes i våras, premiärprogrammet handlade om återkoppling till studenter.
– Stockholms universitet är gigantiskt med många institutioner och när jag började här funderade jag på hur man ska kunna nå ut till folk.

Då Klara Bolander Laksov tidigare har arbetat med att göra filmer till sin egen undervisning av universitetslärare i omvänt klassrumsformat blev svaret att göra filmer att lägga upp på webben.

Lärarna kan se filmerna tillsammans
–Min förhoppning är att institutioner ska kunna diskutera olika pedagogiska frågor utifrån de här filmerna. Via pedagogiska ambassadörer och när vi håller kurser för universitetets lärare uppmanar vi medarbetare att titta på filmerna tillsammans, exempelvis som en del i ett kollegialt seminarium.

Klara Bolander Laksov betonar att högskolepedagogisk utveckling behöver bygga på forskning och erfarenhet och samtal mellan lärare.
– Min egen och annan forskning inom fältet visar att möjligheten för hög kvalitet inom undervisningen ökar när man kontinuerligt för dialog, inte bara om kursers innehåll utan även om dess form.

Klara Bolander Laksov menar att det handlar om att skapa en kultur som gynnar lärandet, där kollegor för en vetenskaplig kritisk dialog, på samma sätt som man gör med sin forskning, och lär av varandra vad som fungerar i undervisningen av ett specifikt ämne.

Under höstterminen fortsätter Pedagogeeks-sändningarna, kommande program handlar om omvänt klassrum och om forskarhandledning.


Kategorier: Artiklar, Undervisning
Lärosäten: Stockholms universitet