Hallå där Petri Koikkalainen…

... ordförande i det finländska Forskarförbundet som kräver en förändring av landets universitetslag.

Den nya lagen kom 2010. Vad är fel med den?
– Universiteten har blivit alltmer ledningsstyrda, samtidigt som de anställdas inflytande minskat. Läget har tillspetsats ytterligare med anledning av nedskärningarna vid många lärosäten.

En färsk undersökning beställd av undervisnings- och kulturministeriet visar att hela 72 procent av den akademiska personalen inte anser sig kunna påverka i tillräcklig grad. Hur ska det tolkas?
– Vid många universitet upplever man att ledningen och de anställda inte talar samma språk. En tidigare utvärdering från riksdagens kulturutskott 2013 pekade just på vikten av att de anställda är med i besluten.

Ni och Professorsförbundet vill ha en förändring i universitetslagen. Hurdan?
– Den måste förbättra de anställdas möjligheter att delta i beslutsprocessen och den strategiska planeringen. Kulturutskottet pekade redan 2013 på att en lagändring måste till i detta hänseende, men inget har hänt.

Hur allvarligt skulle du säga att läget är just nu?
– Det skiftar mellan olika universitet. Vid några lärosäten är det förhållandevis lugnt, medan man vid exempelvis Helsingfors universitet talar om den här förtroendekrisen i ganska hårda ordalag. I slutet av oktober publicerades en bok där ett antal välkända Helsingforsprofessorer föreslår att universitetslagen skrivs om i sin helhet.


Kategorier: Artiklar, Ledarskap, Utrikes, Villkor
Petri Koikkalainen, ordförande i det finländska Forskarförbundet.