Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Svenska högskolekurser i syriska flyktingläger

Under hösten kan syriska studenter i två olika flyktingläger läsa programmering på distans tack vare ett samarbete med Göteborgs universitet. Till årsskiftet planeras även en kurs i globala studier.

28 oktober, 2016
Kajsa Skarsgård
Den lokala läraren Ayyesh stöttar studenter i ett flyktingläger i Amman, Jordanien.

Pilotprojektet sker i samarbete med syriska akademiker på olika håll i världen och organisationen Jamiya Project med bas i Storbritannien. Förhoppningen är att i efterhand kunna öka antalet studenter och kurser, liksom att generera kunskap för liknande utbildningsinsatser på andra håll.

Rickard Sjöberg och Henrik Sandklef vid institutionen för tillämpad IT har skapat 7,5-poängskursen i javaprogrammering. Vanligtvis använder de videoföreläsningar och metoden omvänt klassrum så att tiden tillsammans med studenterna kan användas för frågor. Men eftersom det nu är en renodlad distanskurs blev det nödvändigt att skapa extra videoföreläsningar, fråge­material och dessutom lärarhandledningar till dem som på plats i flyktinglägret ska stötta studenterna.
– Vi har tagit fram en engelsk onlinekurs, Jamiya Projects jobb är att göra om den till arabiska. Det är ingen idealsituation men en oerhört rolig utmaning, säger Henrik Sandklef.

Datorer och internetuppkoppling
30 studenter går kursen med hjälp av datorer och handledning som ges i flyktingläger i Za’atari och Amman i Jordanien. De svenska pedagogerna planerar också en resa dit för att se hur det går på plats.
– När kursen väl fungerar bra kan man skala upp den hur mycket som helst. Det behövs bara en dator och internetuppkoppling. Det är absolut värt att lägga ner arbete på det här, säger Henrik Sandklef.

Extern finansiering behövs
Pilotprojektet möjliggörs genom omprioriteringar av de inblandades befintliga arbetsuppgifter och genom olika externa bidrag. Introduktionskursen i globala studier på 7,5 poäng är planerad att starta i januari, om finansiering hittas även för den.

Michael Schulz är en av de ansvariga lektorerna för kursen, och han har samma drivkraft som Henrik Sandklef.
– Det känns viktigt att kunna bidra med utbildningsmöjligheter till syrier som flytt för sina liv, så att de har något vettigt att göra medan de väntar i lägren och så att de inte tappar kontakten med universitetsvärlden, säger Michael Schulz.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023