Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Anna Ekenberg…

... bibliotekarie vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som är ordförande i den nybildade SULF-föreningen vid GIH.

28 oktober, 2016
Anders Jinneklint
Anna Ekenberg, ordförande i den nybildade SULF-föreningen vid GIH.

Varför har ni bildat en SULF-förening?
– Vi har länge haft en Saco-S-förening och flera av oss är medlemmar i SULF sedan tidigare. Men det är först i våras som vi registrerade en SULF-förening.

Hur många medlemmar har ni?
– Från början var vi 28 med­lemmar, men efter SULF-dagen den 6 oktober blir det nog ytterligare minst tre medlemmar. I Saco-S-klubben är vi omkring 65 och totalt arbetar omkring 90 lärare och forskare vid GIH. Eftersom det är ett litet lärosäte känner vi i styrelsen de flesta och jag hoppas att vi kan värva fler medlemmar när det blir mer känt att vi har en SULF-förening.

Vilka är era viktigaste frågor?
– GIH har tvingats göra ekonomiska neddragningar i några år, vilket har lett till att medarbetarna måste undervisa mer medan till exempel forskning och utvecklings­arbete blivit lidande. Nu är läget inte lika pressat längre så nu måste vi bevaka att villkoren blir bättre igen, annars riskerar vi att folk söker sig härifrån, exempelvis till lärartjänster i skolan. Så det viktigaste är att vi inte tappar medarbetare i onödan. Arbetsmiljöfrågor är viktiga och förenar alla på högskolan.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023