Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så ska SLU bli bättre på jämställd rekrytering

Nu har fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vid SLU gjort klart sin handlingsplan för jämställd rekrytering.

27 oktober, 2016
Per-Olof Eliasson
Julio Gonzalez, SLU
– Vi har inte råd att förlora så många duktiga människor som vi tappar när kvinnor inte söker tjänsterna, säger Faruk Djodjic, som varit med och tagit fram SLU: s handlingsplan.

– Jag hoppas handlingsplanen leder till större medvetenhet och bättre, mer jämställd rekrytering, säger Faruk Djodjic, en av dem som tagit fram handlingsplanen.
Som Universitetsläraren rapporterade i nr 1/2016 reagerade fakultetsledningen när inte en enda kvinna sökte en professur inom ett område med jämvikt mellan könen. Ledningen tillsatte en arbetsgrupp som nu har tagit fram en handlingsplan för jämställd rekrytering.
– Jag tycker att det viktigaste är att vi försökt titta på hela processen, säger Faruk Djodjic, medlem i arbetsgruppen och i fakultetens Lika villkorskommitté.

Detaljerad handlingsplan
För att undvika genuskodning går handlingsplanen detaljerat igenom varje moment i rekryteringsprocessen. Från det att man börjar planera kompetensförsörjningen, över instruktioner till alla instanser i rekryteringsprocessen som rekryteringskommittéer, annons­text och sakkunniga, fram till att en kandidat är anställd.
Faruk Djodjic menar att det är nödvändigt med en detaljerad plan.
– De flesta av oss agerar ibland utifrån fördomar vi inte är medvetna om. Men om vi går igenom alla stegen i jämställdhetsplanen så kan vi stoppa de genuskodade val vi är medvetna om och minska effekterna av de omedvetna.

Bland annat ska en person i rekryteringskommittén utbildas för att bli genusobservatör och se till att genusfrågorna inte glöms bort. Också dekan och prefekter ska gå kurs i de här frågorna.
I handlingsplanen finns angivet när man ska se över instruktionerna till de olika instanserna.
– Till och med instruktionerna till sökande ska granskas, kanske finns där något som gör att kvinnorna inte söker tjänsterna även om de är kvalificerade.

Utvärdering om fem år
Efter fem år ska man utvärdera vad som hänt, hur anställningsprocessen fungerar och om fakulteten blivit mer jämställd.
– Jag hoppas handlingsplanen leder till större medvetenhet och bättre, mer jämställd rekrytering. Vi har inte råd att förlora så många duktiga människor som vi tappar när kvinnor inte söker tjänsterna, säger Faruk Djodjic.

Per-Olof Eliasson
Julio Gonzalez, SLU
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023