Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt managementspråk flyttar makt från forskare

Ett managementspråk tar plats på svenska universitet. Makt flyttas från forskare och lärare till olika styrorgan. Det hävdar Per Ledin, professor vid Södertörns högskola.

27 oktober, 2016
Per-Olof Eliasson

Per Ledin har tillsammans med David Machin, professor vid Örebro universitet, gjort en studie där de hävdar att det nya sättet att förmedla information är ett verktyg i införandet av ett marknadstänkande.

I exempelvis verksamhetsplaner har man gått från sammanhållen text till multimodal kommunikation, alltså att kombinera olika medietyper. Genom att använda listor, layout och grafik i stället för löpande text separerar man företeelser och gör, enligt Per Ledin, det omöjligt att beskriva samband och orsaker. I stället lämpar sig presentationssättet för ett managementtänkande.
– I olika dokumentkedjor kan foton, punktade strategier och tabeller kommunicera en värld av framgång där produktiviteten ständigt ökar. Anställda får rapportera det de gjort och siffermärks, säger han.

”Kvalitet får ingen plats”
En forskare får kanske 12,5 poäng och en annan 8,3, och sådana mätningar av exempelvis publicering ligger till grund för hur pengar fördelas.
– Forskning mäts i godtyckliga citeringsindex och jag får bara poäng i mätsystemet om jag publicerar mig i vissa engelskspråkiga tidskrifter. Det som inom ett forskningsområde traditionellt ses som kvalitet, exempelvis att bidra till att svåra frågor beforskas, eller att vara relevant för lärarutbildningen, får ingen plats.

Enligt Per Ledin har den här sortens multimodala presentationssätt möjliggjorts av digitala teknologier.
– Det hänger samman med IT-system och färdiga mallar i exempelvis Word, Excel och Powerpoint där man enkelt kan göra avancerade presentationer.

Brist på tillit
Per Ledin menar att ambitionerna att mäta alla prestationer är en del i en samhällsomvandling som signalerar brist på tillit och förutsätter att människor måste kontrolleras för att de ska göra vad de ska.
– Vi tror att det här är farligt för demokrati, för offentligt samtal och för delaktighet i samhällsprocesser, säger Per Ledin.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023