Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

USA väljer Sverige för samarbete om cancer

Biobanker och register gör Sverige till en intressant samarbetspartner för USA.

26 oktober, 2016
MarieLouise Samuelsson
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, samtalar med Christian Hinrichs på National Cancer Institute i Washington DC. Hinrichs förklarar sin framgångsrika forskning.

Ett initiativ från USA:s vicepresident har snabbt resulterat i ett bilateralt avtal om samarbete kring cancerforskning. Avtalet blir en del av forskningsproppen, dock tillförs inga öronmärkta medel.
Det tillhör inte vanligheterna att första steget till forskningssamarbeten mellan länder tas på regeringsnivå, i stället för att initieras av forskare.
Men i det här fallet var det USA:s vicepresident Joe Biden som i samband med sitt besök i Stockholm i augusti meddelade att Sverige hade identifierats som ett av de länder som USA vill samarbeta med, inom ramen för projektet Cancer Moonshot.

Personligt engagemang
Cancerforskning kan kallas ett politiskt populärt område, i Joe Bidens fall handlar det också om ett personligt engagemang, sedan hans son avled i cancer.
I september undertecknade minister Helene Hellmark Knutsson avtalet i Washington och nu blir det Vetenskapsrådet som får i uppdrag att gå vidare och forma något mer konkret av de politiska visionerna, om att främja ökat samarbete mellan länderna för att komma till rätta med sådant som ojämlik cancervård.
– Det handlar om att komma framåt i behandlingsforskning, men naturligtvis också om grundforskning, säger Helene Hellmark Knutsson, som tror att avtalet under nästa år kan resultera i gemensamma program, från Vetenskapsrådet och Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Samarbetet ska också underlättas av möten inom ramen för en kommitté. För Sveriges del nämner Hellmark Knutsson fördelar som ökad kontakt med amerikanska forskare. Ur USA:s perspektiv är tillgång till svenska register och biobanker intressant. Det sistnämnda innebär att Vetenskapsrådets uppdrag också blir att se över hur samarbetet förhåller sig till nationella regelverk och etiska riktlinjer.

President Obamas projekt
Avtalet innehåller alltså inga nya pengar, här hänvisar ministern till de medel som ges till livsvetenskap och som återfinns i forskningspropositionen, i vilken avtalet med USA skrivs in.
Cancer Moonshot är president Obamas projekt, men har stöd av en enig kongress och förutsättningarna kommer därför inte att påverkas om demokraterna förlorar presidentvalet.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023