Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Hülya Basaran…

..., adjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan Väst som har tilldelats Guldäpplet för sina framstående pedagogiska insatser för nyanlända elever i grundskolan.

26 oktober, 2016
Kajsa Skarsgård
Bo Helmersson
Hülya Basaran, adjunkt vid Högskolan Väst.

Vad är nydanande i din metod?
– Jag visar hur teknik kan integreras i språkutvecklingen. Med elever som ännu inte kan läsa har jag använt mig mycket av surfplattor så att de kan utöka sitt ordförråd och träna bokstavsljud i olika interaktiva appar. Jag visar hur man använder digitala resurser där eleverna skapar berättelser med ljud och bild innan de går över till skriftspråket.

Hur hänger det arbetet ihop med ditt jobb som adjunkt?
– Genom att ha jobbat direkt med nyanlända och flerspråkiga elever har jag byggt upp erfarenheter vid sidan av mina teoretiska kunskaper. Det gynnar mina studenter som i sin tur ska jobba med, eller redan jobbar med, flerspråkiga eller nyanlända elever.

Vad kan högskolepedagoger lära av ditt arbete?
– Att jobba både med språk och innehåll i sina ämnen. Till exempel genom att inte bara hålla monolog utan också aktivera studenterna med övningar som på ett konkret sätt ”packar upp” det teoretiska innehållet. Alla studenter kanske inte heller har de referensramar och därmed inte den förförståelse som texterna förutsätter.

Vad ska du göra med prissumman på 25 000 kronor?
– Jag har äran att dela priset med Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Kanske hittar jag på något med familjen.

Kajsa Skarsgård
Bo Helmersson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023