Hallå där Christian Berggren…

... professor i industriell organisation vid Linköpings universitet har skrivit boken Vetenskaplig publicering  –  historik, praktik och etik. Boken går igenom den vetenskapliga kommunikationens framväxt, publicerings­strategier, hur publiceringen funkar, peer review, bibliometri, oredlighet samt vetenskaplig etik och vetenskapliga ideal.

Varför har du skrivit boken?
– Jag tycker att det fanns en stor lucka i litteraturen om att skriva vetenskapligt. Det historiska perspektivet har saknats, hur och varför det vetenskapliga systemet att publicera har utvecklats och växt fram under lång tid. Jag saknar också återkopplingen till egna praktiska erfarenheter och en personlig röst.

Vilka vänder du dig till?
– Dels till doktorander och även seniora forskare som kämpar med skrivandet och vill förkovra sig. Dels vänder jag mig också lite bredare till andra som vill förstå akademiskt skrivande och publiceringssystemet.

Vad vill du säga med boken?
– Jag vill visa hur det vetenskapliga sättet att publicera växt fram och att det är viktigt att lära sig hur det fungerar, funktionerna det uppfyller och vilka begränsningar det har.
– Jag vill också ge förslag, baserade på egna dyrköpta erfarenheter och hur kollegor kan stödja varandra. Skrivandet är en färdighet som måste övas och man gör det bäst i samarbete med kollegor i olika former, även när man jobbar på sin egen individuella meritering.
– Jag tar också upp forskningsetik vilket ju är mycket aktuellt just nu.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Christian Berggren, professor vid Linköpings universitet och författare till boken Vetenskaplig publicering- historik.