Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Det krävs att kvinnliga rektorer har mer i sitt cv”

KTH:s nya rektor konstaterar att omvärldens krav på rektorerna har ökat, på synlighet och att vara bärare av lärosätets varumärke.

25 oktober, 2016
MarieLouise Samuelsson
Adam af Ekenstam
Sigbritt Karlsson tillträder tjänsten som rektor vid Kungliga Tekniska högskolan den 12 november.

– Men de senaste årens förväntan på att vi ska vara hjältar som åstadkommer stordåd har klingat av, säger Sigbritt Karlsson som uppskattar att det (åter) är gångbart att vara ”torr och saklig”.
Själv definierar hon rektorsuppdraget som att ”alltid företräda akademin och studenterna i förhållande till uppdragsgivarna och det omgivande samhället”.

Sigbritt Karlsson är första kvinnan som utses till rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, hon var först även vid Högskolan i Skövde och vet av egen erfarenhet att det fortfarande krävs att ”kvinnor har mer i sitt cv”.
Som KTH:s rektor återvänder hon till sin akademiska hemmaplan, dit kom hon som 19-årig student och vid KTH finns fortfarande forskargruppen som hon ledde fram till 2010 då hon tillträdde i Skövde.

”Har mer frihet än vi utnyttjar”
KTH är också ett av de lärosäten som i samband med autonomireformen anmälde intresse för en friare roll än myndighetens.
– Men jag tror att det är bättre att lösa frågorna inom varje lärosäte, menar Sigbritt Karlsson.
– Universitet och högskolor har dessutom redan nu mer frihet än vad vi utnyttjar.

Och friheten är en av många frågor som hon gärna skulle se mer av debatt kring, hon tycker att det frånsett enfrågedebatter är ”väldigt tyst” om högskolans utveckling. Hon deltar själv gärna i debatter och fick stort genomslag då hon 2012 anklagade dåvarande ministern Jan Björklund för ”odemokratisk” styrning av högskolorna.

Vad vill du uppnå som rektor vid KTH, vad finns överst på listan?
– Att fler studenter slutför sin utbildning, nu är det lite för många som hoppar av första tiden. Där ska KTH bli bättre, på att bygga vidare på det engagemang som finns hos alla som väljer en teknisk utbildning.

MarieLouise Samuelsson
Adam af Ekenstam
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023