Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Från oxfilé till gröt när rektorn representerar

Ibland lyx. Ibland nästan påvert. Så kan rektors representation vid lärosätena sammanfattas. Det förekommer fina viner på kvittona, men ibland är det enklare. Som när Luleå tekniska universitet serverar gröt.

24 oktober, 2016
Björn Forsberg
Umeå universitet valde att bjuda på oxfilé. Luleå tekniska universitet satsade på gröt.

Universitetsläraren har tagit del av fakturor för intern och extern representation vid rektorsfunktionen på 17 lärosäten 2015 och första halvåret 2016. Här följer några exempel:
Den 14 december 2015 bjuds 230 personer till Rikssalen i Uppsala av rektor vid universitetet. Där serveras en fördrink som följs av en tvårättersmeny till vilken det serveras vin. Den kör som sjunger får däremot nöja sig med varsin Ramlösa. Notan går på 224 776 kronor.

Vid en extern representation vid Linköpings universitet vid årsskiftet 2015/2016 träffas tio personer och väljer till förrätt mellan löjrom och skaldjurssoppa. Till huvudrätt äts lamm, ryggbiff eller entrecote. Till detta dricks två flaskor Langhe Rosso och en flaska Petit Chablis. Hela kalaset kostar 6 210 kronor.

Den 20 april 2015 träffas 20 personer inbjudna av rektor vid Chalmers för att laga mat och umgås på Sjömagasinet i Göteborg. Kostnaden blir 41 000 kronor, eller cirka 2 000 kronor per person, men då ingår två förkläden à 400 kronor.
Den 3 maj 2016 bjuds sju personer på oxfilé och röding av rektor vid Umeå universitet. Till det dricks vin, och till efterrätt äts glass med hjortron, choklad marquis och romrussinglass. Summa: 3 945 kronor.

Men inte all representation är dyr. Den 17 december 2015 bjuds 248 personer vid Luleå tekniska universitet på grötfrukost. Kostnaden hamnar på 425 kronor.

Nästan sju miljoner kronor betalade rektor vid sammanlagt 17 lärosäten i intern och extern representation 2015 och första halvåret 2016. Det visar Universitetslärarens granskning.
Uppsala universitet leder stort med totalt 2,5 miljoner kronor.
– Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med många internationella kontakter och besök. Omvärlden är intresserad av vår forskning och utbildning, vilket vi är glada för, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke, som en förklaring till kostnaderna. Hon fortsätter:
– Vi är också Nordens första universitet med ett rikt kulturarv och vår närhet till Stockholm betyder att vi har förmånen att ibland ingå i programmet vid statsbesök till Sverige. 2015 hade vi till exempel besök av Indiens president och flera Nobelpristagare.

De representerade för mest pengar

Siffrorna avser rektorsrepresentationen 2015 plus i de flesta fall de första sex månaderna 2016. I vissa fall avses de fem eller sju första månaderna 2016. Sedan finns det naturligtvis också representation på andra nivåer än hos rektor på universitet och högskolor.

tabell-ul-6

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att förstora

 

”Gränsen för muta
går vid en kopp kaffe”

Blir du erbjuden lunch eller middag i samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling, så glöm den. Det säger Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot tagande av mutor.

Helena Sundén
Helena Sundén

– Är du en person som arbetar med myndighetsutövning eller offentlig upphandling brukar jag säga att gränsen går vid en kopp kaffe. Du kan inte ta emot några förmåner eftersom du har en sådan central funktion utifrån förtroendeaspekten, du ska inte ens hamna i närheten av situationen där ditt oberoende på något sätt kan påverkas.

Även i andra fall ska den som är delaktig i någon del av beslutsprocesser vara försiktig med vad denne tar emot, enligt Helena Sundén.
– Är det fråga om arbetsluncher och liknande i samband med att myndigheten har en inhyrd konsultverksamhet så finns det ett mycket tydligt rättsfall som visar var gränsen för muta går.

Fallet handlar om en kommunal tjänsteman som bjöds av ett byggföretag på restau­rang- och kafébesök med hänvisning till att det var en sedvänja inom byggbranschen.
Tingsrätten ansåg att det kunde godtas att entre­prenörer bjuder vid något enstaka tillfälle. Men som i detta fall bjuda på lunch vid tio tillfällen och kafé tre gånger inom loppet av 15 månader var otillbörligt. Byggföretagets företrädare dömdes för bestickning till 70 dagsböter och tjänstemannen för mutbrott till 30 dagsböter.

Vad ska man mer tänka på som anställd?
– Fundera alltid på om representationen har en naturlig koppling till tjänsteutövningen. Är det bara trevligt kan du glömma den, eller betala för den själv, säger Helena Sundén.

För att hjälpa verksamheter och anställda har lärosäten tagit fram riktlinjer om representation. Universitetsläraren har läst dessa, som är i stort sett likalydande, från universiteten i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm.
De påpekar att representation är ett naturligt led i kontakterna med omvärlden.
”All representation ska emellertid utövas återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med universitetets verksamhet.”, skriver Göteborgs universitet.

Man skriver också att representation inte ska riktas till samma person.
”Ofta återkommande extern representation riktad till en och samma person eller grupp av personer bör inte förekomma.”

Det finns två typer av representation. Intern och extern.
Den externa kan vara ett led i lärosätets marknadsföring, medan den interna mer har karaktären av personalfrämjande åtgärder, som personalfester eller informationsmöten.

Riktlinjerna manar till särskild återhållsamhet med alkohol.
”Universitetets representation med alkohol ska alltid präglas av måttlighet. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.”

Källor
• Riktlinjer vid representation från universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm.

• Thorsten Cars: Mutbrott och korruptiv marknadsföring (Norstedts Juridik, 2012)

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023