Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Jävig försvarsminister hyllar beslut om campus Borlänge

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltog inte i regeringens beslut om att ändra i regleringsbrevet för Högskolan Dalarna. Som ordförande i S-distriktet i Dalarna betraktas han som jävig, vilket dock inte hindrat honom att debattera för campus Borlänges fortlevnad.

20 oktober, 2016
MarieLouise Samuelsson
Anders Löwdin
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) var tidigare kommunalråd i Borlänge. I dag är han försvarsminister och har öppet verkat för att campus Borlänge ska finnas kvar. (Bilden är från ett tidigare tillfälle.)

– Statliga myndigheter ska inte överge svenska orter, högskolorna har inte bara ett regionalt utan också ett nationellt uppdrag.
– Att Högskolan Dalarna också i fortsättningen bedriver utbildning och forskning i både Falun och Borlänge är en viktig del av den här regeringens politik för lokalisering av myndigheter.

Det säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, om regeringsbeslutet om förändring i regleringsbrevet, vilket innebär att campus Borlänge blir kvar och att högskolans ledning och styrelse därmed inte längre har möjlighet att fatta beslut om lokaliseringsfrågan.

På frågan varför hon i en riksdagsdebatt i slutet av 2015 framhöll lärosätenas frihet att besluta också om lokalisering, förklarar ministern att hon sedan dess följt frågan och tagit del av utredningen, alltså den som bland annat diskuterar alternativet att högskolan koncentreras till Falun. Utredningen pekar mot bättre och mer effektivt utnyttjande av resurser, till nytta för utbildning och forskning.

Men Helene Hellmark Knutsson tolkar utredning och beslutsunderlag på ett annat sätt.
– Det framgår att det skulle drabba Borlänge hårt att inte få behålla högskolan. Borlänge är största industristaden i Dalarna, högskolan har bra samarbete med det lokala näringslivet. Att behålla campus Borlänge är också ett sätt att arbeta med breddad rekrytering.

Litar du inte på att ledning och styrelse kan fatta rätt beslut om högskolans framtid?
– Att lägga ner campus Borlänge skulle ha varit att inte följa den nationella politiken som regeringen för, blir ministerns svar och hon understryker att regeringen styr myndigheter via regleringsbreven.

Oavsett betoning av en politik för hela Sverige har beslutet givetvis en lokal prägel, vilket framgår av att försvarsminister Peter Hultqvist inte deltog i regeringsbeslutet.
Den möjligheten finns för jäviga statsråd och Peter Hultqvist betraktas som jävig, som tidigare kommunalråd i Borlänge och sittande ordförande i S-distriktet i Dalarna som är uttalat för att högskolan ska finnas i Borlänge.

Dock har jävsförhållandet knappast hindrat honom att delta i debatten som föregåtts om Högskolan Dalarna.
Efter regeringsbeslutet i förra veckan fastslog Hultqvist i Dala-Demokraten att ”det inte är rimligt att Borlänge förlorar tillgången till högskoleutbildning”.
– Borlänge är den största industristaden i Dalarna och högskolan underlättar samverkan med industrin. Högskolan har en direkt inverkan på näringslivet, säger Peter Hultqvist till Dala-Demokraten.

Går emot högskolelagen enligt rektorerna
Men i högskolesektorn har beslutet och regeringens desavouering av högskoleledningen orsakat protester, bland annat från 35 lärosätesrektorer som i en starkt kritisk debattartikel i Svenska Dagbladet menar att regeringens beslut går emot högskolelagens 2 kap 5 §, som föreskriver att ”en högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor”.

Rektorerna skriver vidare att ”nuvarande system ställer höga krav på lärosätenas ledningar, styrelser och styrande politiker. Det krävs respekt för varandras roller och tillit för varandra för att kunna ta ansvar. Men nu är det monolog och enbart makten som talar. Utan att ens ha väntat in en högskolestyrelses bedömning pekar regeringen med hela handen i vad som utan tvekan är en fråga som ett lärosäte självt bör råda över. Det kan inte vara rimligt att regeringen ska använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa.”

De avslutar sin debattartikel med en maning till ministern ”att begrunda de principiella konsekvenserna av det aviserade beslutet och de långsiktiga effekter denna typ av regeringsingripande riskerar ha på den akademiska kvaliteten på våra lärosäten.”

Studenterna förespråkar sammanslagning
Vidare har styrelsen för Högskolan Dalarna formulerat en skrivelse där man påpekar att regeringen inte har sett hela beslutsunderlaget om högskolans lokalisering och inte heller hört hur styrelsen bedömer det.
Man påpekar också att regeringen inte har beaktat studenternas synpunkter och rätt till medinflytande. Dalarnas studentkår har i en egen skrivelse förespråkat sammanslagning, för att få ett mer levande campus, trygga boenden och en bättre studiemiljö. Studenterna i Dalarna har riktat en egen protestskrivelse till ministern.

Högskolestyrelsen anser vidare att regeringsbeslutet försvårar för styrelsen ”att ta fullt ansvar för verksamheten i enlighet med högskolelagen”.
Och precis som i rektorernas artikel lyfter man fram det principiella, ”Regeringens beslut skadar allvarligt principen om akademiska lärosätens bestämmanderätt, deras autonomi.”

Från SULF:s sida kommenterar ordförande Mats Ericson:
– SULF:s generella syn är att lärosätenas verksamhetsfrågor som till exempel ledning, intern organisation och lokalisering ska beredas och beslutas så transparent och nära de berörda anställda och studenterna som möjligt. På så sätt ges SULF:s medlemmar en större möjlighet att påverka sina arbetsvillkor och arbetsmiljö, vilket ju är förbundets främsta prioritet.

MarieLouise Samuelsson
Anders Löwdin

Läs Universitetslärarens tidigare rapportering i frågan om samlokalisering av Högskolan Dalarna:

 

12 oktober 2016: Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

 

7 april 2016: Är Högskolan Dalarna utsatt för ministerstyre?, nyhetskrönika av MarieLouise Samuelsson

 

25 november 2015: Lärosäten med två campus lever farligt, nyhetskrönika av Per-Olof Eliasson

 

11 november 2015: Planerad flytt skapar oro i Borlänge

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023