Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Förtroendearbetstid kräver en tydlig kommunikation

Nyligen avskedades en professor vid Lunds universitet efter frånvaro från arbetsplatsen. Det var ett unikt beslut i Statens ansvarsnämnd och arbetsgivarens makt blev tydlig. Men vad beslutet innebär för andra med förtroendearbetstid är oklart.

20 oktober, 2016
Björn Forsberg

Statens ansvarsnämnd anser i beslutet från i somras att professorn ”grovt har åsidosatt sina åligganden mot Lunds universitet och hen ska därför avskedas.”
– Hen har inte följt arbetsgivarens anvisningar och dessutom varit frånvarande från arbetet, säger Erik Lindberg i Statens ansvarsnämnd.

Universitetslärarens artikel om beslutet väckte uppmärksamhet och ingen tidigare webbartikel på universitetslararen.se har klickats så många gånger. Nu har tidningen frågat Bengt Lundell, lektor på juridiska institutionen vid Lunds universitet, och Kristiina Söderlind, enhetschef för HR-stöd vid Uppsala universitet, hur de ser på beslutet i Statens ansvarsnämnd.
– Det är ett intressant beslut, som alltid med en fråga som aldrig har prövats tidigare, säger Kristiina Söderlind.

Begränsad frihet
Bengt Lundell och Kristiina Söderlind är eniga om att beslutet klargör att det finns gränser för friheten även för den med förtroendearbetstid. Men det gäller också att vara tydlig med vad som gäller.
– Beslutet klargör att arbetsgivaren kan ställa krav om det anses nödvändigt. Beslutet ändrar dock inte något, enligt min uppfattning, utan det är snarare ett klargörande att det finns gränser för friheten, säger Bengt Lundell.

– Dels ska arbetsgivaren vara tydlig i sina förväntningar, dels ska arbetstagaren veta sina skyldigheter i anställningen, och det behövs alltid en fungerande kommunikation, säger Kristiina Söderlind.

Med förtroendearbetstid avses, enligt Villkorsavtal-T, ”sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera”.
Men att professorn har förtroendearbetstid påverkar, enligt Statens ansvarsnämnd, egentligen inte beslutet. I stället hänvisar nämnden till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och att arbetstagaren, oavsett förtroendearbetstid, inte kan vara frånvarande ”från sin arbetsplats helt efter eget godtycke.”

Oklar betydelse för framtiden
Så om beslutet i ansvarsnämnden också får betydelse för andra med förtroendearbetstid i form av fler avsked är osäkert.
– Vi diskuterar inte i sådana termer. Vi vill att alla våra arbetstagare fungerar i sitt sammanhang och att alla parter och berörda kan ha fortsatt bra kommunikation och förståelse för betingelser vid förtroendearbetstid, säger Kristiina Söderlind.

– Jag tror att detta är ett ovanligt fall där omständigheterna är speciella, säger Bengt Lundell.

Själv anser den avskedade professorn att universitetet inte har uppfyllt de villkor och förutsättningar för tjänstens fullgörande som parterna hade kommit överens om. Det är därför hen inte varit på arbetsplatsen.
Professorn, som inte är fackligt ansluten, har också överklagat beslutet i Statens ansvarsnämnd till Lunds tingsrätt, vilket är den formella gången. Rättegångsdatum har i skrivande stund inte fastställts.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023