Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Regeringen detroniserar Högskolan Dalarnas ledning

Genom en ovanlig ändring i regleringsbrevet kör regeringen över ledningen för Högskolan Dalarna. Ändringen slår fast att högskolan fortsatt ska finnas i både Borlänge och Falun.

12 oktober, 2016
MarieLouise Samuelsson

Regeringens agerande innebär också att minister Helene Hellmark Knutsson har svängt i frågan om lärosätenas frihet att besluta om lokalisering kontra statlig styrning.

I december förra året när Högskolan Dalarna och utredningen om eventuell avveckling av Campus Borlänge diskuterades i riksdagen försvarade nämligen Hellmark Knutsson lärosätenas ”långtgående autonomi” och sade bland annat: ”I 1993 års reform tydliggjordes högskolornas uppgift och ansvar att dimensionera utbildningen, men det inkluderar stor frihet i fråga om lokalisering av utbildningen.”
Ministern ansåg då att utredningen ”ligger väl inom ramen för den självstyrande princip som finns i den proposition som det fattats beslut om i riksdagen”.

Diskussionen fördes med anledning av en interpellation från Carl-Oskar Bohlin (M) som ville att ministern skulle ingripa till förmån för bevarande av Campus Borlänge vilket Hellmark Knutsson bland annat bemötte med att raljera över Moderaternas plötsliga intresse för mindre högskolor samt över att Bohlin efterlyste mer statlig styrning.

Försvarsministern delaktig i opinion
Men ministern lovade också att ”följa frågan noga” vilket nu alltså har resulterat i att det blir precis som Bohlin – och andra – vill. Som Universitetsläraren tidigare skrivit om finns en lokal opinion som med stort engagemang har agerat för att Campus Borlänge ska vara kvar, bland dem försvarsministern och tidigare kommunalrådet i Borlänge, Peter Hultqvist, vilket bidragit till att regeringen blev enig om den kraftfullt styrande regleringsbrevsändringen.

Genom ändringen i regleringsbrevet för Högskolan Dalarna så att Campus Borlänge garanterat blir kvar, detroniserar Hellmark Knutsson Högskolans ledning. På Högskolan Dalarnas hemsida beskriver man det som att ”Regeringen tar över styrelsens roll i lokaliseringsfrågan”.

Beklagligt att regeringen detaljstyr
Lokaliseringen skulle nämligen ha diskuteras på ett extra styrelsemöte nu på fredag, inför beslutsfattande den 10 november, men genom regeringens agerande har ärendet mer eller mindre avförts från dagordningen, det är helt enkelt färdigdiskuterat om Campus Borlänge och i stället samlades Högskolan Dalarnas ledning i går, tisdag, till krismöte med anledning av förhandsbeskedet från Hellmark Knutsson.

– Det är principiellt beklagligt att regeringen går in och detaljstyr, säger rektor Marita Hilliges, som också betonar att högskolan självfallet har att förhålla sig till de ramar regeringen ger, i exempelvis regleringsbrev.

Ministern bekräftar
Helene Hellmark Knutsson vill inte intervjuas innan beslut om regleringsbrevsförändringen formellt är fattat, men säger följande i en skriftlig kommentar till Universitetsläraren:
”Det stämmer att jag vid torsdagens regeringssammanträde avser att lägga fram ett förslag till beslut om en regleringsbrevsändring för Högskolan Dalarna, som innebär att högskolan även fortsättningsvis ska bedriva fullvärdig akademisk verksamhet i både Borlänge och Falun.”

Ministern lovar återkomma med ytterligare kommentarer efter regeringssammanträdet och det formella beslutet.

MarieLouise Samuelsson

Läs Universitetslärarens tidigare rapportering i frågan om samlokalisering av Högskolan Dalarna:

 

7 april 2016: Är Högskolan Dalarna utsatt för ministerstyre?, nyhetskrönika av MarieLouise Samuelsson

 

25 november 2015: Lärosäten med två campus lever farligt, nyhetskrönika av Per-Olof Eliasson

 

11 november 2015: Planerad flytt skapar oro i Borlänge

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023