Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF-föreningen i Dalarna beredd på frågor om samlokalisering

I dag arrangeras SULF-dagen för tredje året i rad, då 27 lokalföreningar över hela landet ordnar aktiviteter och möter medlemmar. SULF-föreningen vid Högskolan Dalarna är beredd på frågor kring den eventuella sammanslagningen av lärosätets båda campus.

6 oktober, 2016
Anders Jinneklint
Campus Borlänge vid Högskolan Dalarna.
Utredningen om en eventuell samlokalisering av Högskolan Dalarnas verksamhet i Falun har skapat oro bland medarbetarna i Borlänge. Oro som den lokala SULF-styrelsen är beredd att möta under SULF-dagen.

I november 2015 beslutade ledningen för Högskolan Dalarna att utreda möjligheten att samlokalisera all verksamhet till Falun, vilket skapat oro hos medarbetare vid Campus Borlänge. Utredningen blev nyligen klar och beslut i frågan ska fattas i november i år. Osäkerheten har gjort att SULF-föreningen i Dalarna sett ett ökat intresse för facket.
– Om man är upprörd ökar kanske benägenheten att gå med i facket, säger Charlotte Lindgren, universitetslektor i franska och ledamot i den lokala SULF-styrelsen, som noterat att även intresset för att verka som fackligt förtroendevald har ökat i Borlänge.
Saco-S-styrelsen vid Högskolan Dalarna har nu fler ledamöter än tidigare från just Borlänge.

De senaste två åren har SULF-föreningen växt en aning till nuvarande 239 medlemmar, varav 55 dubbelanslutna. Charlotte Lindgren menar att det är lätt att få kontakt med nya medlemmar vid ett litet lärosäte.
– Folk vet vilka vi är eftersom det är en så liten högskola. Det är en fördel att bara kunna gå nedför en trappa och få hjälp.

Många vill prata
På SULF-dagen kommer styrelsen att gå runt med en kaffevagn och knacka dörr hos medarbetare, på förmiddagen vid Campus Borlänge och på eftermiddagen vid Campus Falun.
– Vi gjorde likadant förra året och det gav konkreta resultat. Folk ville prata, vi fick nya medlemmar på stående fot. Så vi gör om samma sak.

I Falun kommer också Michail Tonkonogi, professor i medicinsk fysiologi och ledamot i SULF-styrelsen, att föreläsa om stress. Omkring 15 personer är föranmälda.
– Arbetsmiljö, stress och forskningstid är frågor som ständigt är aktuella, säger Charlotte Lindgren.

Jämställdhetstema
Det allmänna temat för årets SULF-dag är jämställdhet inom akademin, vilket bestämts av förbundsstyrelsen. Ett blad om jämställdhet kommer att delas ut, där SULF kortfattat berättar varför frågan om jämställdhet inom akademin är viktig samt vilka åtgärder förbundet föreslår för ökad jämställdhet inom akademin.

Charlotte Lindgren gör en egen reflektion på temat, kopplat till torsdagens föredrag om stress i Falun.
– Alla utom två av de anmälda deltagarna är kvinnor. Det behöver ju inte innebära att kvinnor lider mer av stress, men jag tycker ändå att det är värt att notera, säger hon.

Många engagerade i SULF-dagen
Enligt Friedrich Heger, ombudsman på SULF och projektledare för SULF-dagen kommer sammanlagt minst 100 förtroendevalda på lokal och central nivå samt tjänstemän att delta under dagen. – Varje år blir jag glatt överraskat över hur många kreativa idéer förbundets lokala föreningar har för att synliggöra förbundet och förbundets frågor. Jag ser mycket fram emot att vara med ute och träffa medlemmar och presumtiva medlemmar, säger Friedrich Heger.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023