Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Luleåforskare ska bryta genusmönster i gruvan

Samarbetet med industrin och mellan forskare är nyckeln när Luleå tekniska universitet, LTU, bryter genusbarriärer inom IT- och gruvsektorerna.

29 september, 2016
Kajsa Skarsgård
IT- och gruvindustrin är mansdominerade världar. Frågan är vilka jämställdhetsåtgärder som fungerar i praktiken för att få en balans.

LTU:s historia av industrinära forskning och placeringen av genusvetenskapen på en teknisk fakultet har skapat unika möjligheter för lärosätet att både studera och påverka utvecklingen inom industrin, menar Ylva Fältholm.
Hon är professor i industriell produktionsmiljö och har tillsammans med gruvforskare och gruvnäringen tagit fram en forsknings- och innovationsagenda med genusperspektiv.

Målet är att de svenska gruvbolagen ska bli världsledande i att bryta malm och könsmönster, vara jämställda arbetsplatser och bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling i gruvregionerna. Strategin har i sin tur lett till forskningsprojekt om vilka jämställdhetsåtgärder som fungerar i praktiken och om hur män och kvinnor beskrivs i innovationssystemet.
– Det pratas ofta om kvinnor som något avvikande från normen och paradoxalt nog beskrivs vi både som problem och frälsare. Men jag tycker mig se att man inte längre bara pratar om kvinnorna utan också om männen. På högre nivåer inom gruvnäringen jobbar nu många kvinnor, men under jord är de fortfarande väldigt få, säger Ylva Fältholm.

Forskningsfrågorna från gruvnäringen har forskargruppen också haft nytta av i arbete med skogsnäringen.
– Det är viktigt att jobba långsiktigt, säger Ylva Fältholm.

Mansdominerade projektgrupper
Vid LTU:s centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, bedrivs innovationsprojekt tillsammans med IT-branschen och i flera av dem finns en genusfacilitator med hela vägen.
– Ofta är projektgrupperna mansdominerade men då ser vi till att ha mer mångfald i referens- eller ledningsgrupper. Vi jobbar också med att utveckla tjänster tillsammans med användare av alla kön och ha en kommunikation som når ut till breda grupper av människor, säger Paula Wennberg som är projektledare för innovation och genus vid centret.

Inom IT-industrin är bara 20 procent kvinnor.
– För företagen är genusintegreringen en tillväxtfråga. De vill nå hela marknaden och behöver kunna rekrytera kvinnor. Det är även ett regionalt problem att många unga kvinnor flyr norra Sverige, säger Paula Wennberg.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023