Kubas förändring påverkar universitetslärarnas arbete

Hur påverkas undervisningen i ekonomi på Kubas universitet när landet nu påbörjat en långsam förändringsprocess mot ett mer marknadsliberalt samhälle?
Universitetsläraren och ekonomen Laura Galeano, verksam vid Universidad de La Habana, säger att kubaner studerar mer än marxism och socialistiska ekonomiska modeller.

 

Utanför ekonomi-fakulteten i Havanna-stadsdelen Vedado trängs grupper av studenter som försöker hitta wifi-signal med rödbrända turister. Här undervisar Laura Galeano och forskar på uppdrag av den kubanska staten.
– Den forskning som jag och mina kollegor bedriver är direkt kopplad till verkliga ekonomiska problem i samhället, allt vi gör ska kunna appliceras i praktiken. Många tror att vi kubaner bara studerar marxism och socialistiska, ekonomiska modeller. Men så är det inte. När jag undervisar tar jag upp olika ekonomiska teorier, jag pratar bland annat om monopol, neoliberalism och viktiga teoretiker som Marshall, Friedman och Keynes. Vi vill ge våra studenter kunskap om olika ekonomiska system och hjälpa dem att utveckla ett akademiskt tänkande, lära dem att argumentera på ett civiliserat sätt.

”Kapitalism inget bra alternativ”
Känner du dig fri i din roll som universitetslärare att uttrycka kritik mot det kubanska systemet eller göra egna reflektioner som inte överensstämmer med den officiella, inhemska versionen av hur ekonomin på Kuba fungerar?
– Ja, absolut. Men för mig personligen är kapitalism inte ett bra alternativ till det vi har nu, det är inte den förändringen jag hoppas på. Däremot finns många saker som behöver förbättras för att vårt socialistiska ekonomiska system ska funka. Det är en av de stora utmaningarna för mig som universitetslärare, jag försöker teoretiskt förklara för studenterna hur socialismen fungerar, men de ser hela tiden paradoxer i vårt samhälle. En del är kritiska eller klagar och vill att jag ska lösa deras personliga, ekonomiska problem på mina klasser. Det kan jag ju inte, jag kan bara uppmuntra dem att tänka självständigt och studera mera för att förstå hur komplex ekonomi är.

Hon säger att studenter och lärare på Kuba ofta har en vänskaplig relation och att hon försöker förstå hur hennes studenter upplever den aktuella situationen på Kuba och hur de ekonomiska förändringarna påverkar deras liv. Hon tar upp egenföretagandet som ett exempel:
– Allt fler yrkesgrupper tillåts nu att driva egna företag, det gäller även ekonomer. Du kan till exempel jobba som revisor för ett företag, eller starta ett kooperativ med andra ekonomer. Det går att kombinera med lärarjobb på universitetet.
– Om USA upphäver sin handelsblockad kommer även det innebära viktiga förändringar för vår ekonomi. Som ekonom och lärare ser jag positivt på framtiden.


Kategorier: Artiklar, Akademisk frihet, Forskning, Politik, Undervisning, Utrikes