Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där Martin Hell…

... studierektor för institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet, som vid universitetet håller i Projekt Mooc. Projektet drivs av Akademi Norr som är en samverkan mellan 13 kommuner i Norrlands inland med syfte att främja högre utbildning.

27 september, 2016
Per-Olof Eliasson
Martin Hell

Hur går projektet till?
– Vid lärcentra ska grupper av långtidsarbetslösa och nyanlända med hjälp av handledare läsa moocar varefter de kommer att examineras av lärare från Lunds universitet. Kurserna är utvalda så att vi på institutionen kan examinera dem, cirka hälften är inom vårt område, matematik, statistik och IT, hälften är andra kurser som vi klarar av att examinera på en icke akademisk nivå.

Vad är syftet?
– Det är inte på något sätt meningen att ersätta universitetsutbildning utan att utnyttja potentialen i moocar för att hjälpa människor i glesbygden med långt till närmaste högskola att närma sig akademisk utbildning. Till skillnad från vanliga moockurser får studenterna examination från ett svenskt universitet. De får intyg på att de lyft sin kunskapsnivå och när det gäller nyanlända blir det också en hjälp att få kontaktvägar in i samhället.

Hur examinerar ni kurserna?
– Vi tänker pröva olika sätt, dels åka upp till lärcentren och göra muntlig eller skriftlig examination, dels examinera via videolänk eller konstruera online­frågor som studenterna kan svara på under övervakning. Efter att vi utarbetat examinationen en första gång kommer sådana här utbildningar att bli mycket kostnadseffektiva eftersom vi inte undervisar utan bara examinerar.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023