Hallå där Martin Hell…

... studierektor för institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet, som vid universitetet håller i Projekt Mooc. Projektet drivs av Akademi Norr som är en samverkan mellan 13 kommuner i Norrlands inland med syfte att främja högre utbildning.

Hur går projektet till?
– Vid lärcentra ska grupper av långtidsarbetslösa och nyanlända med hjälp av handledare läsa moocar varefter de kommer att examineras av lärare från Lunds universitet. Kurserna är utvalda så att vi på institutionen kan examinera dem, cirka hälften är inom vårt område, matematik, statistik och IT, hälften är andra kurser som vi klarar av att examinera på en icke akademisk nivå.

Vad är syftet?
– Det är inte på något sätt meningen att ersätta universitetsutbildning utan att utnyttja potentialen i moocar för att hjälpa människor i glesbygden med långt till närmaste högskola att närma sig akademisk utbildning. Till skillnad från vanliga moockurser får studenterna examination från ett svenskt universitet. De får intyg på att de lyft sin kunskapsnivå och när det gäller nyanlända blir det också en hjälp att få kontaktvägar in i samhället.

Hur examinerar ni kurserna?
– Vi tänker pröva olika sätt, dels åka upp till lärcentren och göra muntlig eller skriftlig examination, dels examinera via videolänk eller konstruera online­frågor som studenterna kan svara på under övervakning. Efter att vi utarbetat examinationen en första gång kommer sådana här utbildningar att bli mycket kostnadseffektiva eftersom vi inte undervisar utan bara examinerar.


Kategorier: Samverkan, Student, Undervisning
Lärosäten: Lunds universitet
Martin Hell