Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF undersöker dina anställningsvillkor

I början av oktober kommer en enkät om anställningsvillkor att sändas ut till alla SULF-medlemmar.

26 september, 2016
Per-Olof Eliasson

– Ju fler som svarar desto bättre kommer undersökningen att bli. Vi behöver all kunskap som vi kan få, säger SULF:s chefs­utredare Karin Åmossa.
När Karin Åmossa 2013 kartlade omfattningen av tidsbegränsade anställningar vid lärosätena undersökte hon forskningsläget och fann att det inte finns några studier av hur osäkra anställningar påverkar anställda inom akademin.

Men när undersökningen var publicerad blev hon kontaktad av en av de forskare som hon hade refererat till i rapporten, Magnus Sverke, professor i psykologi vid Stockholms universitet, som ville göra en sådan studie som saknas. Sedan dess har samtal pågått mellan SULF och en forskargrupp vid Stockholms universitet.
– Forskarna har sökt anslag och nu är projektet på gång. Det har etikprövats och SULF kommer att skicka ut en enkät som forskargruppen har konstruerat. Deras huvudfråga är: vilka är effekterna av tids­begränsade anställningar respektive anställningstrygghet för kvinnor och män inom akademin?

Vill ha ny kunskap
Enkäten kommer att gå ut till alla medlemmar oavsett anställnings­form. Karin Åmossa betonar att det är viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten för att resultatet ska hålla hög kvalitet.
– Anledningen till att SULF samarbetar med forskargruppen är att vi vill ha ny kunskap om hur våra medlemmar påverkas av sina anställningsförhållanden. Hur påverkas produktivitet, kreativitet, kvaliteten i arbetet och inte minst hur människor mår? Vi vill använda den kunskapen för att påverka lärosäten och politiker för att skapa bättre villkor och arbetsmiljö för doktorander, universitetslärare och forskare. Med forskningsbaserad kunskap tror vi att vi får större genomslag.

Forskargruppen vid Stockholm universitet kommer att bearbeta resultaten av enkäten och publicera sina rön i vetenskapliga artiklar.
– Vi vet ju inte vad forskarna kommer fram till. Personligen är jag väldigt spänd på resultaten och jag är övertygad att oavsett vad de kommer fram till kommer vi att ha nytta av undersökningen, säger Karin Åmossa.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023